Sindikat Univerziteta u Sarajevu nastavlja štrajk u novoj formi!

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 15.09.2014 god. razmatrao je proces odvijanja štrajka na deset fakulteta i akademija i zaključio je sljedeće: 

  • Od 17.09.2014 god. uspostavljaju se uobičajene nastavne aktivnosti na fakultetima i akademijama koje su u štrajku.
  • Štrajk se ne prekida, on se nastavlja sve dok se ne formira legitimna vlast u Kantonu Sarajevo i ispunjenja naših zahtijeva, ali poprima novu formu usporenog odvijanja osnovnih nastavnih i istraživačkih funkcija, uz održavanje minimalnih obaveza prema Standardima i normativa MONKS-a. 
    Read more

Sindikat Univerziteta u Sarajevu nastavlja štrajk do daljnjeg!

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu na svom sastanku dana 12.09.2014 god. je poslije analize dosadašnjih aktivnosti u odvijanju štrajka u osnovnim organizacijama sindikata  fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu konstatovao:

  • Štrajk se nastavlja na deset članica Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Read more

ŠTRAJK!

Zaključci sa sastanka Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu od 05.09.2014. god. 

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je na svojoj sjednici od 05.09.2014. god. raspravljao o preduzetim aktivnostima na sprovođenju štrajka zakazanog za 08.09.2014. god. i posle izjašnjavanja svih petnaest članova Centralnog odbora konstatovao sljedeće:

Odlučeno je da u štrajk dana 08.09.2014. god. pristupaju sljedeći Fakulteti i Akademije: Akademija likovnih umjetnosti, Elektrotehnički fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Muzička akademija, Pedagoški fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Šumarski fakultet i Veterinarski fakultet.

Read more

Izjava predsjednika SUNSA povodom zaključaka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu

U Izjavi Upravnog odbora u tački tri se navode sa su neosnovane tvrdnje Sindikata Univerziteta u Sarajevu da nije postojao i da ne postoji dijalog Vlade Kantona Sarajevo sa Univerzitetom u Sarajevu i Sindikatom Univerziteta u Sarajevu.

Želim da izjavim da ta njihova konstatacija koja se odnosi samo na Sindikat Univerziteta u Sarajevu ne odgovara istini.

U šest godina naše borbe za potpisivanje Kolektivnog ugovora između Sindikata Univerziteta u Sarajevu i Vlade Kantona postojala su samo dva sastanka.

Read more

Zaključci sa sastanka Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu od 03.09.2014. god

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je na svojoj sjednici od 03.09.2014. god. raspravljao o daljim aktivnostima na sprovođenju štrajka zakazanog za 08.09.2014. god. i posle izjašnjavanja svih petnaest članova Centralnog odbora konstatovao sljedeće:

Odlučeno je da se stupi u štrajk na četrnaest Fakulteta i Akademija dana 08.09.2014. god.

Za pokretanje štrajka su se izjasnili sljedeći Fakulteti i Akademije: Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet političkih nauka, Šumarski fakultet, Pedagoški fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Akademija scenskih umjetnosti, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Veterinarski fakultet. 

Read more