Osnovne karakteristike finansiranja fakulteta/akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo finansira se dio plaća i naknada nastavnika i saradnika na visokoškolskim ustanovama, dio plaća službi čijom se djelatnošću osigurava cjelovit i potreban standard visokog obrazovanja, dio materijalnih troškova, minimalno opremanje nastavnog, umjetničkog i naučnoistraživačkog rada, radni i životni standard studenata.

Izvod iz Zaključka Vlade Kantona Sarajevo Broj: 02-05-22540-16/12 od 26.07.2012. godine o Finansijskom izvještaju o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2011. godinu sa finansijskim planom za 2012. godinu (zbirno), sa akcentom na osnovne karakteristike finansiranja fakulteta/akademija Univerziteta u  Sarajevu možete pogledati OVDJE.