Vlada Kantona Sarajevo ne poštuje procedure zakona o štrajku, sada je na potezu Općinski sud u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je razmatrao dosadašnje aktivnosti poduzete u skladu sa zakonom o štrajku i konstatovao: 

  1. Vlada Kantona Sarajevo nije odgovorila na naš dopis upućen prije mjesec dana u kome je obavještavamo o datumu početka štrajka, razlozima za štrajk i našim zahtjevima.
  2. Po Zakonu o štrajku Vlada kantona Sarajevo je trebala u roku od pet radnih dana da imenuje radni tim za pregovore.
  3. Dana 08.07.2014 god. upućen je novi dopis u kojem smo definirali naš tim za pregovore u slučaju da žele uspostaviti dijalog i u skladu sa Zakonom o štrajku predložili smo poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.
  4. Također smo u skladu sa Zakonom o štrajku predložili sa naše strane formiranje arbitraže koju sačinjavaju predsjednik i po jedan predstavnik Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu. Mi smo dali prijedlog da predsjednika arbitraže bude ugledni naučnik, akademika prof. dr. Esad Duraković.
  5. S obzirom da nije  bilo odgovora Vlade Kantona Sarajevo na naše dopise, u skladu sa Zakonom o štrajku upućen je zahtjev Općinskom sudu u Sarajevu da on imenuje predsjednika arbitraže i da se time  stvore uvjeti za pokretanje razgovora o rješavanju evidentnih problema sa kojima se susreću zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu. 
  6. Dana 30.07.2014 smo dobili odgovor od sudca Jasne Frenjo u kome se navodi „Neophodno je u roku od tri dana obavijestiti sud po kom pravnom osnovu je za protivnika predlagatelja (poslodavca) označio Vladu kantona Sarajevo, a ne Univerzitet u Sarajevu.“  
    Read more

Tim za pregovore i prijedlog predsjednika arbitraže

Pismo Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu upućeno Vladi Kantona Sarajevo o dostvaljanju tima za pregovore u skladu sa Zakonom o štrajku, a u skladu sa najavljenim štrajkom na Univerzitetu u Sarajevu dana 08.09.2014 od 8 časova, prijedlog poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i prijedlog predsjednika arbitraže možete pročitati u nastavku.

 

Read more