Štrajk na Univerzitetu u Sarajevu počinje 10. juna u 9. časova!

Štrajk na Univerzitetu u Sarajevu počinje 10 juna (srijeda) u 9 časova i  traje sve dok se ne izvrše promjene sadašnjeg  ponižavajućeg statusa zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu. Štrajk će se odvijati na visokoškolskim institucijama koje su se izjasnile za štrajk. Za štrajk su se izjasnilo 16 Fakulteta i Akademija Univerziteta u Sarajevu. Više u o ovom možete pročitati OVDJE.

Proces za pripreme štrajka je u toku

Zaposleni na Šumarskom fakultetu, Pedagoškoj akademiji, Mašinskom fakultetu, Akademiji likovnih umjetnosti, Elektrotehničkom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu, Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, Veterinarskom fakultetu, Muzičkoj akademiji, Fakultetu kriminalističkih nauka i Stomatološkom fakultetu su se već izjasnili za nastavak priprema za štrajk. U toku su izjašnjavanja na ostalim visokoškolskim institucijama koje sačinjavaju Sindikat Univerziteta u Sarajevu.