Izjava predsjednika SUNSA povodom zaključaka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu

U Izjavi Upravnog odbora u tački tri se navode sa su neosnovane tvrdnje Sindikata Univerziteta u Sarajevu da nije postojao i da ne postoji dijalog Vlade Kantona Sarajevo sa Univerzitetom u Sarajevu i Sindikatom Univerziteta u Sarajevu.

Želim da izjavim da ta njihova konstatacija koja se odnosi samo na Sindikat Univerziteta u Sarajevu ne odgovara istini.

U šest godina naše borbe za potpisivanje Kolektivnog ugovora između Sindikata Univerziteta u Sarajevu i Vlade Kantona postojala su samo dva sastanka.

Prvi sastanak se održao 15.05.2009. god. sa tadašnjim premijerom Mehmedićem i postoji jedna zapisnik, ali zaključci nisu nikada ispoštovani od Vlade Kantona Sarajevo.

Drugi sastanak se održao 07.02.2014. god. sa tadašnjim premijerom Zeljkovićem i sadašnjim v.d. premijerom Kozadrom. Na tom sastanku je bilo dogovoreno da se pristupi izradi i potpisivanju Kolektivnog ugovora. Posle tog sastanka nema zapisnika, nije odgovoreno od strane Vlade ni na jedan naš dopis.

Ne postoji ni jedan pismeni odgovor Vlade Kantona Sarajevo na pismene zahtjeve Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

S obzirom da je sada medijska kampanja dezinformacijama od strane Vlade Kantona Sarajevo, Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu predlažem:

Ako Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu raspolaže pismenim dokumentima da je Vlada Kantona Sarajevo imala dijalog sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu od februara 2014. god. na ovamo, tada kao predsjednik Sindikata odmah podnosim neopozivu ostavku na svoju funkciju u Sindikatu, podnosim ostavku na mjesto šefa Katedre za odbrambene tehnologije Mašinskog fakulteta i podnosim otkaz na posao profesora na Univerzitetu u Sarajevu.

U tački šest se navodi da ugrožavamo prava studenata i zaposlenih na fakultetima koji nisu članice Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Ta konstatacija nije tačna jer u svim našim odlukama i izjavama navodimo da će se nastavne aktivnosti obustaviti samo na Fakultetima i Akademijama koje su članice Sindikata Univerziteta u Sarajevu, tj. na četrnaest Fakulteta i Akademija.

Želim da izjavim da postoji određeni pritisci (mobing) na pojedine predsjednike Osnovnih organizacija Sindikata. Pri tome je važno naglasiti da od 14 predsjednika, žene su predsjednici u osam organizacija. One su ranjiviji od nas muškaraca i mi ćemo preduzeti zakonske korake u cilju njihove zaštite.

Centralni odbor Sindikata ima danas u 13 sati sastanak na kome treba da izvršimo završne pripreme za početak štrajka u ponedjeljak 08.09.2014. god.

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Berko Zečević