Evidecijski listić – pristupnica u Sindikat Univerziteta u Sarajevu