Čestitka i zahvala za saradnju i podršku u realizaciji mirnog okupljanja od 14.12.2022. godine

U srijedu, 14.12.2022. godine u periodu od 10:00 – 11:00 sati ispred zgrade Vlade KS održan je mirni Protestni skup na kojem je preko 2000 radnika iskazalo opće nezadovoljstvo zbog odnosa Vlade Kantona Sarajevo po pitanjima poštivanja Koordinacije sindikata kao socijalnog partnera, povećanja plata radnicima u 2023. godini i isplate jednokratne novčane pomoći radnicima u 2022. godini.

U ime Koordinacije osam sindikata od srca vam čestitamo i zahvaljujemo za saradnju i podršku u realizaciji protestnog skupa uz poruku da nastavljamo zajedno, jače, jedinstvenije i solidarnije za ostanak i opstanak radnika u KS i u borbi za bolja prava preko 25.000 radnika u KS.

POZIV NA PROTESTNI SKUP

 

Koordinacija osam sindikata:

  • Sindikat Univerziteta u Sarajevu,
  • Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  • Sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  • Sindikat policije Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo,
  • Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo

je dana 07.12.2022. donijela odluku broj 1951/22 o organizaciji i održavanju Protestnog skupa dana 14.12.2022. ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Na osnovu navedene odluke, Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je donio odluku da podržava organizaciju i održavanje Protesnog skupa za dan 14.12.2022. godine u vremenu od 10 – 11 sati ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo

Protestni skup se organizuje i održava radi iskazivanja općeg nezadovoljstva radnika javnog sektora odnosom Vlade Kantona Sarajevo prema Koordinaciji Sindikata kao socijalnog partnera po pitanju povećanja osnovice za obračun plaća u 2023. godini i isplate jednokratne novčane pomoći radnicima a u skladu sa članom 19. Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena koja je na snazi do 31.12.2022.

Na osnovu gore navedenog pozivaju se svi radnici Univerziteta u Sarajevu da zajedno sa ostalim radnicima koji plaću primaju iz Budžeta KS podrže Protestni skup.