Članstvo

Ukoliko želite postati član Sindikata, u skladu sa članom 16. Statuta Sindikata, kontaktirajte predsjednika ili zamjenika Sindikalne orgnizacije u vašoj ustanovi. Potpisom evidencijskog listića – pristupnice prihvaćate sva prava i obveze člana propisane Statutom Sindikata (član 17.). Punopravnim članom, odnosno članom koji uživa sva prava, ne može se postati prije isteka šest punih mjeseci od uplate prve članarine. Pravo na pravnu pomoć stječe se samo za probleme koji su novom članu nastali nakon datuma ispunjenja evidencijskoga lista.


Printaj tekst Printaj tekst
Članstvo u Sindikatu prestaje:
  • dobrovoljnjim istupanjem iz članstva, prestankom radnog odnosa, smrću, te penzionisanjem, punopravno
  • članstvo prestaje kada član neredovno plaća članarinu sa zaostatkom dužim od tri mjeseca, osim u slučajevima koji obuhvataju stručno usavršavanje u inostranstvu, porođajni dopust i bolovanje, kao i u drugim opravdanim slučajevima,
  • isključenjem zbog kršenja Statuta, nepridržavanja obvezatnih odluka ili djelovanja kojim se sprječava ili ometa rad Sindikata.

Printaj tekst Printaj tekst