Zahtjev za isplatu pomoći radnicima UNSA a prema uredbi Vlade FBiH od 12.12.2023.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu je dana 18.12.2023. uputio zahtjev Premijeru KS i Ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS da u skladu svojih nadležnosti postupe po uredbi Vlade Federacije BiH i radnicima UNSA omoguće sredstva za isplatu pomoći u maksimalnom iznosu od 2.520,00 KM, kako bi se bar djelimično ublažile posljedice velikih poskupljenja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 22. sjednici održanoj dana 12.12.2023. godine donijela Uredbu o isplati pomoći od strane poslodavca (“Službene novine F BiH”, broj: 96/23). Pomenutom Uredbom uređuje se pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

 

Obavještenje o pregovorima s ciljem potpisivanja novog Kolektivnog ugovora

Dana 17.10.2023. godine održan je posljednji sastanak Pregovaračkih timova Vlade KS i Sindikata UNSA. Sastanak je prošao u disonantnom tonu te se ponovo raspravljalo o prijedlogu člana 10. Kolektivnog ugovora odnosno o dodatku na plaću za rad preko optimalne nastavne norme. Nastavak pregovora bi trebao biti zakazan za 15 dana, nakon što Vlada KS u saradnji sa službom POC uradi fiskalnu procjenu Prijedloga Kolektivnog ugovora u odnosu na važeći Kolektivni ugovor, te  dođe do tačnih podataka koji se odnose na isplatu dodatka na plaću za rad preko optimalne nastavne norme.

Dana 30.10.2023. smo putem maila poslali upit o terminu održavanju sastanka Pregovaračkih timova (u skladu sa dogovorom na posljednjem sastanku) te smo dobili odgovor da nije urađena fiskalna procjena te da ćemo biti obavješteni o terminu sastanka (o kojem do danas nismo obavješteni).

U međuvremenu je Sindikat UNSA na protokol Kantona Sarajevo predao urgencije za nastavak pregovora s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora i to:

  • Dana 29.11.2023. – urgencije adresirane na Premijera Vlade KS i Ministra za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS,
  • Dana 12.12.2023. – urgencija adresirana na Ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS,

Odgovor još uvijek nismo dobili.

Urgencije