Nastavak pregovora s ciljem zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Nakon što je Sindikat Univerziteta u Sarajevu prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade uputio urgencije za hitno zakazivanje sastanka za nastavak pregovora s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA i nakon obavještenja da će Sindikat poduzeti sve pravne radnje u cilju zaštite radnih i socio-ekonomskih prava radnika Univerziteta u Sarajevu, dobili smo poziv od Pregovaračkog tima Vlade KS za nastavak pregovora.

U mjesecu septembru su održana dva sastanka Pregovaračkih timova Vlade KS i Sindikata Univerziteta u Sarajevu i to dana 21.09. i 27.09.2023.

Sljedeći sastanak je zakazan za petak, 13.10.2023.