Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Dana 05.03.2024. Premijer Vlade Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Sindiakta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Amir Zahirović su potpisali novi Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA.

Pored povećanja osnovice sa 330 KM na 385 KM novim Kolektivnim ugovorom je osigurano povećanje plaća za asistente, više asistente i asistente sa doktoratom kao i kategoriji nenastavnog osoblja sa najnižim platnim koeficijentima.

Kolektivni ugovor stupa na snagu sa danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo, a primjenjivat će se od 01.01.2024. godine

Sretan Dan nezavisnosti

Svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretan 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

 

Sindikat Univerziteta u Sarajevu