Nova strategija odvijanja štrajka od strane Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 15.09.2014 god. usvojio je novu strategija odvijanja štrajka koja je po svom konceptu neuobičajena i može u prvom momentu kod članova da izazove zabunu i konfuziju.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu nije odstupio od svojih zahtjeva koje su bili osnova za pokretanje štrajka.

Priprema za otpočinjanje štrajka je trajala oko 2 mjeseca i zahtijevala je intenzivno angažovanje malog broja ljudi.

Da bi se naši zahtjevi počeli da realiziraju potrebno je da imamo sagovornika. Sadašnja Vlada Kantona Sarajevo je legalna vlada, ali po izjavama njenih predstavnika nema legitimitet da pregovara sa nama. Pored toga nije željela ni da uspostavi bilo kakav kontakt sa nama.

Upravni odbor Univerziteta i Senat Univerziteta su realno strane koje ne stoje iza zahtjeva Sindikata Univerziteta u Sarajevu, njima mi predstavljamo prijetnju jer žele da zadrže potpunu kontrolu u procesima donošenja odluka u naše ime, a koje se tiču ekonomskog i statusnog pitanja zaposlenih.

Tok štrajka je pokazao da je prvobitna odlučnost pojedinih osnovnih organizacija sindikata brzo slabila, pod neprekidnim i nekada veoma grubim pritiscima koje su trpjeli članovi i rukovodstva naših osnovnih organizacija.

Kada smo donijeli novu strategiju za promjenu forme štrajka, postojala je realna opasnost da insistiranje na postojećoj formi štrajka dovede do sljedećeg:

1.     Neminovnog ugrožavanja tempa odvijanja ispita i do negativne reakcije studenata.

2.    Daljeg odustajanja osnovnih organizacija sindikata od štrajka, slabljenje našeg uticaja u sredstvima medija i neminovnog prekida štrajka.

3.     Prekid štrajka u takvim uvjetima bi ubuduće zahtijevao jako dugo vrijeme ponovnih priprema i mi realno ne bi imali iste polazne pozicije kao sada.

Nova forma štrajka podrazumijeva sljedeće:

1.     Štrajk traje i dalje kroz usporeno odvijanje osnovnih nastavnih i istraživačkih funkcija, uz održavanje minimalnih obaveza prema Standardima i normativa MONKS-a.

2.   Sve dok se ne formira nova Vlada Kantona Sarajevo (procjena je da će to biti u februaru-martu iduće godine) moći ćemo da reagiramo odmah ako dođe do kašnjenja u dobivanju tranši na fakultete i akademija. To će se vjerovatno dogoditi u novembru  ili u decembru (septembarska ili oktobarska tranša) ove godine. Tada možemo veoma brzo da reagiramo i promijenimo način iskazivanja našeg nezadovoljstva.

3.     Pridržavanje minimalnih obaveza nastavnika i saradnika prema Standardima i normativa MONKS-a znači sljedeće:

4.     Prema tim standardima nastavna obaveza profesora je 4-6 sati sedmično, asistenata 10-12 sati, a laboranta je 20 sati. Realno, na većini akademija i fakulteta nastavnici i asistenti su opterećeni daleko više nego što to norma predviđa. Onemogućen je prijem novih kadrova na Univerziteta, a koje finansira Kanton Sarajevo. Stvarno stanje je da postojeći nastavnici, asistenti, laboranti, saradnici u pripremi nastavnih aktivnosti rade daleko više od propisanih norma za iste ili nešto uvećane naknade za rad.  Sada imamo osnovu da tražimo strogu primjenu Standarda i normativa, s tim da oni koji smatraju da treba da rade iznad norme iz bilo kojeg razloga, imaju pravo na to.

5.     Standardi i normativi predviđaju i maksimalne veličine linija za predavanja prema strukturi nastavnog gradiva. Pa se broj  studenata po jednoj liniji kreće od 150, 100 ili 50 studenta. Na isti način su predviđene veličine grupa za izvođenje različitih vrsta vježbi. Ako se osvrnete na uobičajeni način odvijanja predavanja i vježbi na našim akademijama i fakultetima, vidjet ćete da postoji niz odstupanja od standarda na štetu nastavnika, asistenata s jedne strane i na štetu studenta sa druge strane.

6.     Bilo bi poželjno izvršiti analizu stvarnih potreba za nastavnicima, asistentima, laborantima, saradnicima koji osiguravaju neophodne uvjete za izvođenje nastave u učionicama i amfiteatrima i tada bi se jasno vidjelo koliko su podcijenjeni zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu. Ili drugim riječima koliko zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu čine da sačuvaju dignitet Univerziteta na račun svoje štete.

7.     Mi jesmo u štrajku i pri tome strogo poštujemo Standarde i normative koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih. Na osnovu tih standard svi mi dobivamo lične dohotke iz budžetskih sredstava (grant) od strane Vlade Kantona Sarajevo. Naš cilj nije da ne radite ili da ne izvršavate svoje nastavne obaveze ili radne obaveze. Naš cilj je da kažemo sljedeće:

a.     Prema standardima i normativima treba da imam toliko časova predavanja ili vježbi, uvjeti za to trebaju da budu takvi i takvi (oprema, instrumenti, prostor itd.),  a onda da kažemo kakvi su stvarni uvjeti u smislu opterećenja zaposlenih i  uvjeta rada.

b.     Svaki član Sindikata Univerziteta u Sarajevu treba da donese  svoju ličnu odluku u smislu da rade na način kako su do sada radili ili da traže poštivanje Standarda i normativa. U ovom drugom slučaju ih niko ne može optužiti da krše obaveze iz radnog odnosa.  Od strane Sindikata Univerziteta u Sarajevu nema nikakvih zahtjeva prema svom članstvu, samostalno se opredjeljuju za modalitet. Želimo samo da društvu i Vladi Kantona Sarajevo kažemo u realne uvjete zaposlenih koji značajno odudaraju od Standarda i normative na štetu zaposlenih i studenata.

c.     Jednostavno rečeno, niko neće prekršiti radne obaveze, neće biti ugrožen vaš radni odnos, ne zahtjeva se promjena rada sa studentima. Za one časove koje prevazilaze Standarde i normative, vi jednostavno možete da kažete da ih poklanjate studentima ili radite iz entuzijazma ili možete tražiti nadoknadu od rukovodstva u skladu sa pravilnicima o nagrađivanju. Ali to treba da se zna.

8.     Mi želimo da živimo dostojanstveno i da bez straha mislimo i govorimo. To možemo postići samo argumentima, upornošću i sviješću da je to proces koji će trajat.

9.     Smatrao sam za poželjnim da sačekamo par dana da nam se slegnu utisci o onome što smo svi doživljavali ovih dana, da uočimo loše i dobre strane naših aktivnosti, da predložimo unapređenje našeg rada itd. To treba da uradimo kroz naše osnovne organizacije i onda da kroz Konferenciju provjerimo naša zajednička iskustva. Kao predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevo stavljam svoj mandat na raspolaganje članstvu i predlažem da kroz demokratski razgovor izaberemo novo rukovodstvo u interesu svih nas.

10.  Ovo je moj stav kao dosadašnjeg predsjednika Sindikata Univerziteta u Sarajevu i mislio sam da ga predstavim na Centralnom odboru Sindikata iduće sedmice. S obzirom na situaciju i određeno neshvatanje kod članstva, upućujem ga svim Osnovnim organizacijama na uvid.   

 

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr Berko Zečević