Sindikat Univerziteta u Sarajevu nastavlja štrajk do daljnjeg!

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu na svom sastanku dana 12.09.2014 god. je poslije analize dosadašnjih aktivnosti u odvijanju štrajka u osnovnim organizacijama sindikata  fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu konstatovao:

  • Štrajk se nastavlja na deset članica Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Read more