Nacrt Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici od 14,01.2014 god. usvojio je nacrtu Kolektivnog ugovora. Pri izradi nacrta Kolektivnog ugovora težište je bilo usmjereno na identifikaciji ključnih elementa koji ugrožavaju dalji razvoj Univerziteta u Sarajevu i svih uposlenika. Dostavljam Vam Nacrt Kolektivnog ugovora radi daljih aktivnosti.

Read more