Sindikat Univerziteta u Sarajevu nastavlja štrajk u novoj formi!

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 15.09.2014 god. razmatrao je proces odvijanja štrajka na deset fakulteta i akademija i zaključio je sljedeće: 

  • Od 17.09.2014 god. uspostavljaju se uobičajene nastavne aktivnosti na fakultetima i akademijama koje su u štrajku.
  • Štrajk se ne prekida, on se nastavlja sve dok se ne formira legitimna vlast u Kantonu Sarajevo i ispunjenja naših zahtijeva, ali poprima novu formu usporenog odvijanja osnovnih nastavnih i istraživačkih funkcija, uz održavanje minimalnih obaveza prema Standardima i normativa MONKS-a. 
    Read more