SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Poštovani građani, kolege profesori, saradnici i studenti,

 

na posljednjem sastanku Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu, održanog 3. 6. 2014. godine, razmatrano je teško finansijsko stanje uposlenih na Univerzitetu nastalo uslijed kašnjenja isplate plaća već više od dva mjeseca, te neisplaćene pola plaće iz 2013. godine. S obzirom na to da Vlada Kantona Sarajevo sistematski ignorira pokušaje Sindikata da se krene u rješavanje ovoga, a i drugih nagomilanih problema na Univerzitetu, primorani smo se na ovaj način obratiti javnosti i ukazati na temeljne zahtjeve Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Read more