Zakoni:

Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu
Zakon o visokom obrazovanju
Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora
Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu
Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu
Standardi i normativi visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo
Zakon o visokom obrazovanju - objavljen 24.08.2017. godine
Zakon o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst objavljen 31.10.2013. godine
Zakon o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst objavljen 27.08.2010. godine
Zakon o visokom obrazovanju - Objavljen je 31.12.2008. godine
Okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine - Objavljen je 7. avgusta 2007. godine
Standardi i normativi visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo
Zakon o Štrajku (Službene novine Federacije BiH)