ŠTRAJK!

Zaključci sa sastanka Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu od 05.09.2014. god. 

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je na svojoj sjednici od 05.09.2014. god. raspravljao o preduzetim aktivnostima na sprovođenju štrajka zakazanog za 08.09.2014. god. i posle izjašnjavanja svih petnaest članova Centralnog odbora konstatovao sljedeće:

Odlučeno je da u štrajk dana 08.09.2014. god. pristupaju sljedeći Fakulteti i Akademije: Akademija likovnih umjetnosti, Elektrotehnički fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Muzička akademija, Pedagoški fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Šumarski fakultet i Veterinarski fakultet.

Read more

Izjava predsjednika SUNSA povodom zaključaka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu

U Izjavi Upravnog odbora u tački tri se navode sa su neosnovane tvrdnje Sindikata Univerziteta u Sarajevu da nije postojao i da ne postoji dijalog Vlade Kantona Sarajevo sa Univerzitetom u Sarajevu i Sindikatom Univerziteta u Sarajevu.

Želim da izjavim da ta njihova konstatacija koja se odnosi samo na Sindikat Univerziteta u Sarajevu ne odgovara istini.

U šest godina naše borbe za potpisivanje Kolektivnog ugovora između Sindikata Univerziteta u Sarajevu i Vlade Kantona postojala su samo dva sastanka.

Read more