O B A V J E Š T E NJ E

Ovim putem obavještavamo članove Sindikata Univerziteta u Sarajevu da su započeti pregovori između Pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA. Međutim sastanak koji je bio zakazan za dan 01.06.2023. je dana 31.05.2023. otkazan putem maila sa napomenom da ćemo biti obavješteni o novom terminu sastanka.

S obzirom da nismo dobili poziv za nastavak pregovara Sindikat Univerziteta u Sarajevu je uputio dvije urgencije i to:

  • 01.09.2023. – Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i
  • 12.09.2023. – Vladi Kantona Sarajevo

da se HITNO zakaže sastanak za nastavak pregovora s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA iz razloga što važenje istog produženo do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora a najkasnije do 30.09.2023.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu izražava svoje zaprepaštenje ovakvim postupcima Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade te će poduzeti sve pravne radnje u cilju zaštite radnih i socio-ekonomskih prava radnika Univerziteta u Sarajevu.

Sretan 8. mart

Svim damama želimo Sretan 8. mart – međunarodni dan žena.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu

Sretan 1. mart

Svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretan 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Vlada KS i sindikati postigli sporazum: Uposlenicima koji primaju plaću iz budžeta u 2023. godini dogovoren dodatak na plaću

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo i sindikata koji zastupaju uposlenike koji plaću primaju iz budžeta KS na sastanku održanom 16.02.2023. postigli su sporazum o isplati dodatka na plaću za 2023. godinu, a koji će biti potpisan 23.2.2023.godine.

Sporazum će biti realiziran tako da će nakon usvajanja ovogodišnjeg budžeta svim uposlenicima koji plaću primaju iz kantonalnog budžeta, biti obračunat i mjesečni dodatak u neto iznosu od 100 KM. Dogovoreno je i da će za mjesece do usvajanja budžeta taj dodatak biti isplaćen retroaktivno.

„Vlada je odabrala ovaj mehanizam kao svojevrsnu interventnu mjeru zbog udara inflacije kako bi se osiguralo linearno uvećanje za sve zaposlene“, objasnila je vršiteljica dužnosti premijera Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić.

Izrazivši zadovoljstvo što je postignut dogovor između Vlade i sindikata, dodala je da se iznos koji je potreban za isplatu dodatka uklapa u iznos povećanja budžeta koji je planiran Nacrtom.

Odluka Vlade KS: Uvećanje plaće za pet posto zaposlenima koji primaju plaću iz Budžeta KS

Vlada Kantona Sarajevo je dana 19.01.2023. donijela Odluku o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće zaposlenim koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, za 2023. godinu, a koja podrazumijeva uvećanje plaće za pet posto za više od 14.500 uposlenika.

Odlukom je utvrđena osnovica za obračun plaće u iznosu od 330 KM, kao i bod u iznosu 1,05.

Isplata uvećanih plaća će uslijediti po usvajanju Budžeta za tekuću godinu, a u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta KS.

Po usvajanju Budžeta, uposlenicima će retroaktivno biti isplaćena i razlika uvećanja plaća za period trajanja Odluke o privremenom finansiranju.

Čestitka i zahvala za saradnju i podršku u realizaciji mirnog okupljanja od 14.12.2022. godine

U srijedu, 14.12.2022. godine u periodu od 10:00 – 11:00 sati ispred zgrade Vlade KS održan je mirni Protestni skup na kojem je preko 2000 radnika iskazalo opće nezadovoljstvo zbog odnosa Vlade Kantona Sarajevo po pitanjima poštivanja Koordinacije sindikata kao socijalnog partnera, povećanja plata radnicima u 2023. godini i isplate jednokratne novčane pomoći radnicima u 2022. godini.

U ime Koordinacije osam sindikata od srca vam čestitamo i zahvaljujemo za saradnju i podršku u realizaciji protestnog skupa uz poruku da nastavljamo zajedno, jače, jedinstvenije i solidarnije za ostanak i opstanak radnika u KS i u borbi za bolja prava preko 25.000 radnika u KS.

POZIV NA PROTESTNI SKUP

 

Koordinacija osam sindikata:

  • Sindikat Univerziteta u Sarajevu,
  • Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  • Sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  • Sindikat policije Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo,
  • Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo

je dana 07.12.2022. donijela odluku broj 1951/22 o organizaciji i održavanju Protestnog skupa dana 14.12.2022. ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Na osnovu navedene odluke, Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je donio odluku da podržava organizaciju i održavanje Protesnog skupa za dan 14.12.2022. godine u vremenu od 10 – 11 sati ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo

Protestni skup se organizuje i održava radi iskazivanja općeg nezadovoljstva radnika javnog sektora odnosom Vlade Kantona Sarajevo prema Koordinaciji Sindikata kao socijalnog partnera po pitanju povećanja osnovice za obračun plaća u 2023. godini i isplate jednokratne novčane pomoći radnicima a u skladu sa članom 19. Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena koja je na snazi do 31.12.2022.

Na osnovu gore navedenog pozivaju se svi radnici Univerziteta u Sarajevu da zajedno sa ostalim radnicima koji plaću primaju iz Budžeta KS podrže Protestni skup.