Novosti

 • O B A V J E Š T E NJ E

  Sindikat Univerziteta u Sarajevu u koordinaciji sa još sedam sindikata SSSBiH Kantona Sarajevo su dana 16.09.2022. održali sastanak na kojem su usaglašeni stavovi i dostavljeni zahtjevi Vladi Kantona Sarajevo i to: Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći, koju je 07.07.2022. Vlada Federacije BiH donijela uredbom o pomoći stanovništvu uslijed rasta potrošačkih cijena. Zahtjev za otvaranje …
 • Sretan 1. maj

  Sretan 1. maj

 • Saopćenje za javnost u vezi prednacrta Zakona o visokom obrazovanju KS

  Sindikat Univerziteta u Sarajevu želi upoznati javnost o svojim stavovima po pitanju prednacrta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu, a koji se ogledaju u sljedećem: Prije svega, Sindikat Univerziteta u Sarajevu smatra da je prednacrt Zakona o visokom obrazovanju prenormiran, sadrži mnogo dijelova i članova, previše definicija i bespotrebnih pojmova, Univerzitet u Sarajevu i njegove …
 • Sretna Nova godina

  Sretna Nova godina

    Želimo Vam sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu.   Sindikat Univerziteta u Sarajevu
 • Prijedlog Vlade KS za povećanje osnovice za obračun plaće

  Dana 14.12.2021. su nastavljeni pregovori između predstavnika sinidkata Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo a u vezi povećanja osnovice za obračun plaće za budžetske korisnike. Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo su ponudili povećanje osnovice za obračun plaće sa 315,00 KM na 330,00 KM što iznosi povećanje za 4,5%, dok je zahtjev predstavnika sindikata bio povećanje osnovice …

Članice Sindikata Univerziteta u Sarajevu:

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client