Štrajk na Univerzitetu u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu smatra da su stečeni svi uvjeti za pokretanje štrajka i da bi početak štrajka trebao da bude zadnji dan odvijanja nastave na većini visokoškolskih institucija Univerziteta u Sarajevu, odnosno oko prvog juna o.g.
Read more

Zaključci sa Vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu

Na Vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj dana 17.04.2009. godine  u prisustvu svih senatora, dekana fakulteta i akademija, predsjednika Upravnog odbora, predsjednika sindikata visokog obrazovanja, te Ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo sa saradnicima, analizirana je teška finansijska situacija u kojoj su se našli svi fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu, a koja je prouzrokovana neočekivanim i iznenadnim smanjenjem dotacije za mjesec mart 2009. godine u iznosu od 21%.

Read more

Stav predsjednika Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu, april 2009

Težak udar je nanesen zaposlenim na Univerzitetu u Sarajevu. To je posljedica naše neorganiziranosti, straha od raznih grupa i grupica, svijesti da može biti sutra i gore i na kraju smo dočekali da to iskusimo na sopstvenim leđima. Ako mislite da je to uredu, trpite i dalje. Ako niste saglasni sa tim, tražite od Vaših sindikalnih organizacija sastanke i počnite da razmišljate o jedinim legalnim sredstvima za Vas dignitet kao javnih radnika i zaposlenika koji rade u javnim službama. Više u o ovom možete pročitati OVDJE.

Smanjene plaće na Univerzitetu

Ministarstvo obrazovanja i nauke je svojim dopisom br. 11-07-14-2556.1 od 13.04.2009 god., a dostavljenim 15.04.2009 god. obavijestilo visokoškolske institucije da umanjuje dotacije za mart u iznosu od 21%. To podrazumijeva umanjenje plaća za 21% i ako se ima u vidu da nisu umanjenje dotacije osnovnim školama (dokazanim borcima za svoja prava!) status zaposlenih na Univerzitetu izgleda sada OVAKO (preračunati koeficijenti prema raspoloživim sredstvima).