Zaključci sa sastanka Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu od 03.09.2014. god

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je na svojoj sjednici od 03.09.2014. god. raspravljao o daljim aktivnostima na sprovođenju štrajka zakazanog za 08.09.2014. god. i posle izjašnjavanja svih petnaest članova Centralnog odbora konstatovao sljedeće:

Odlučeno je da se stupi u štrajk na četrnaest Fakulteta i Akademija dana 08.09.2014. god.

Za pokretanje štrajka su se izjasnili sljedeći Fakulteti i Akademije: Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet političkih nauka, Šumarski fakultet, Pedagoški fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Akademija scenskih umjetnosti, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Veterinarski fakultet. 

Read more