Zaključci CO SUNSA povodom procedura i postupaka hitnog usvajanja Pravilnika o radu na fakultetima i akademijama

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici dana 15.01.2016 god. razmatrao je situaciju da na fakultetima i akademijama se ubrzano vrše pripreme za hitno usvajanje Pravilnika od radu sa obrazloženjem da njegovo ne usvajanje će izazvati novčano kažnjavanje institucije i dekana.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu ne želi da podrži ovu aktivnost koja se ogleda u dva posebna segmenta: 

  1. Prvi, krši se Zakon o radu, Zakon o visokom obrazovanju i Statut Univerziteta u Sarajevu i
  2. Drugi, prihvatanjem prijedloga da su fakulteti i akademije poslodavci zaposlenim se stvaraju uvjeti za neravnopravnost i diskriminaciju zaposlenih na jedinstvenom Univerzitetu i ugrožava njihova ekonomska i socijalan pozicija.

Kompletan dokument u pdf formatu možete preuzeti OVDJE!

Zaključci Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu (CO SUNSA)  po pitanju hitnog usvajanja Pravilnika o radu fakulteta i akademija, pored članicama Sindikata, također su upućeni na sljedeće adrese:  Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, Skupštini KS.