Obavijest

Planirana šetnja članova Sindikata Univerziteta u Sarajevu duž Vilsonovog šetališta će se održati poslije izbora. Članovi Sindikata Univerziteta u Sarajevu će o datumu i vremenu šetnje biti blagovremeno upoznati.

SUNS-a