Category: Vijesti

Pomoć za stanovnike Palestine

Svjedoci smo svakodnevnim strašnim stradanjem nevinog stanovništva Palestine, te ovim putem pozivamo sve zaineteresirane članove akademske zajednice i druge građane koji zajedno sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu žele učestvovati u akciji prikupljanja pomoći, da se istoj priključe.

Uplatu donacije možete izvršiti na račun Sindikata UNSA broj 1610000067370003 koji se vodi kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom “Donacija za stanovnike Palestine”.

Prikupljene donacije će se zajedno sa donacijom Sindikata UNSA uplatiti na račun humanitarne organizacije Pomozi.ba koja prikuplja sredstva za ovu namjenu.

U 2024. GODINI VEĆA OSNOVICA ZA SVE RADNIKE KOJI PRIMAJU PLAĆU IZ BUDŽETA KS

Dana 07.11.2023. Vlada Kantona Sarajevo je donijela odluku na osnovu koje će od početka naredne godine za 16,7 posto biti povećana osnovica radnicima koji primaju plaće iz Budžeta KS.

Povećanje osnovice sa 330 na 385 KM odnosi se na zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji te državne službenike i namještenike. Ovakva odluka Kantonalne vlade uslijedila je nakon usaglašavanja sa sindikatima.

Povećanje osnovice znači 58 miliona KM više za ovu namjenu u narednoj, u odnosu na ovu godinu, što je ugrađeno u Nacrt budžeta KS za 2024. godinu. Kako navodi ministar finansija Kantona Sarajevo Emir Dedović, ovo povećanje, unatoč  smanjenom ponderu za KS i ostalim izazovima, ni na koji način neće ugroziti ni jednu drugu stavku koja se finansira iz kantonalnog budžeta.   

Objašnjava da će na ovaj način konačno biti dostignuta visina osnovice na federalnom nivou te da se ovakvom odlukom u vremenu inflacije, želi zadržati kadar u institucijama Kantona. 

„Nije bilo jednostavno doći do ovoga povećanja, ali naše je opredjeljenje da to uradimo, da institucije koje su do sada imale najmanju osnovicu od svih u Kantonu Sarajevo izjednačimo s nivoom Federacije. Na ovaj način šaljemo poruku da nam je stalo da institucije zadrže zaposlene, kako bi mogli neometano funkcionirati“, navodi ministar Dedović.

Kako dodaje, sa sindikatima je dogovoren nastavak pregovora vezano za druga prava koja proizilaze iz kolektivnih ugovora.

Ministar podsjeća da je Vlada ozbiljna u namjeri da sistem plaća sistemski uredi, te podsjeća da se otpočelo s projektom analize sistema plata i nagrada u KS u saradnji sa Ekonomskim institutom Sarajevo. Taj projekt ima za cilj da ujednači trenutne razlike, odnosno da se izradi katalog koeficijenata, kako bi zaposleni istog nivoa obrazovanja i na istim pozicijama u zdravstvu, obrazovanju ili ministarstvima imali imali iste plaće.

Nastavak pregovora s ciljem zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Nakon što je Sindikat Univerziteta u Sarajevu prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade uputio urgencije za hitno zakazivanje sastanka za nastavak pregovora s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA i nakon obavještenja da će Sindikat poduzeti sve pravne radnje u cilju zaštite radnih i socio-ekonomskih prava radnika Univerziteta u Sarajevu, dobili smo poziv od Pregovaračkog tima Vlade KS za nastavak pregovora.

U mjesecu septembru su održana dva sastanka Pregovaračkih timova Vlade KS i Sindikata Univerziteta u Sarajevu i to dana 21.09. i 27.09.2023.

Sljedeći sastanak je zakazan za petak, 13.10.2023.

O B A V J E Š T E NJ E

Ovim putem obavještavamo članove Sindikata Univerziteta u Sarajevu da su započeti pregovori između Pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA. Međutim sastanak koji je bio zakazan za dan 01.06.2023. je dana 31.05.2023. otkazan putem maila sa napomenom da ćemo biti obavješteni o novom terminu sastanka.

S obzirom da nismo dobili poziv za nastavak pregovara Sindikat Univerziteta u Sarajevu je uputio dvije urgencije i to:

  • 01.09.2023. – Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i
  • 12.09.2023. – Vladi Kantona Sarajevo

da se HITNO zakaže sastanak za nastavak pregovora s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA iz razloga što važenje istog produženo do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora a najkasnije do 30.09.2023.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu izražava svoje zaprepaštenje ovakvim postupcima Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade te će poduzeti sve pravne radnje u cilju zaštite radnih i socio-ekonomskih prava radnika Univerziteta u Sarajevu.

Sretan 8. mart

Svim damama želimo Sretan 8. mart – međunarodni dan žena.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu

Sretan 1. mart

Svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretan 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Vlada KS i sindikati postigli sporazum: Uposlenicima koji primaju plaću iz budžeta u 2023. godini dogovoren dodatak na plaću

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo i sindikata koji zastupaju uposlenike koji plaću primaju iz budžeta KS na sastanku održanom 16.02.2023. postigli su sporazum o isplati dodatka na plaću za 2023. godinu, a koji će biti potpisan 23.2.2023.godine.

Sporazum će biti realiziran tako da će nakon usvajanja ovogodišnjeg budžeta svim uposlenicima koji plaću primaju iz kantonalnog budžeta, biti obračunat i mjesečni dodatak u neto iznosu od 100 KM. Dogovoreno je i da će za mjesece do usvajanja budžeta taj dodatak biti isplaćen retroaktivno.

„Vlada je odabrala ovaj mehanizam kao svojevrsnu interventnu mjeru zbog udara inflacije kako bi se osiguralo linearno uvećanje za sve zaposlene“, objasnila je vršiteljica dužnosti premijera Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić.

Izrazivši zadovoljstvo što je postignut dogovor između Vlade i sindikata, dodala je da se iznos koji je potreban za isplatu dodatka uklapa u iznos povećanja budžeta koji je planiran Nacrtom.

Odluka Vlade KS: Uvećanje plaće za pet posto zaposlenima koji primaju plaću iz Budžeta KS

Vlada Kantona Sarajevo je dana 19.01.2023. donijela Odluku o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće zaposlenim koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, za 2023. godinu, a koja podrazumijeva uvećanje plaće za pet posto za više od 14.500 uposlenika.

Odlukom je utvrđena osnovica za obračun plaće u iznosu od 330 KM, kao i bod u iznosu 1,05.

Isplata uvećanih plaća će uslijediti po usvajanju Budžeta za tekuću godinu, a u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta KS.

Po usvajanju Budžeta, uposlenicima će retroaktivno biti isplaćena i razlika uvećanja plaća za period trajanja Odluke o privremenom finansiranju.