Odluka CO Sindikata Univerziteta u Sarajevu o povodom postupka usvajanja Pravilnika o plaćama i naknadama osoblja

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici dana 30.09.2015 god. razmatrao postupak usvajanja Pravilnika o plaćama i naknadama osoblja od strane Senata Univerziteta u Sarajevo bez našeg konsultovanja i zaključio:

  1. Nisu usvojeni naši prijedlozi izmjena i dopuna nacrta „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“ i dokumenta „Politika ugovaranja, obračuna i plaćanja nastavnika i saradnika na UNSA“.
  2. Nije omogućeno aktivno učešće Sindikata Univerziteta u  Sarajevu u procesu definiranja i usvajanja dokumenta „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“, a što je po važećim zakonskim odredbama obavezno.
  3. Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu će pokrenuti pravni spor kod nadležnog suda protiv Univerziteta u Sarajevu zbog grubog kršenja ljudskih i statusnih prava zaposlenih na Univerzitetu i diskriminacije određenih struktura zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu.

 

OVDJE možete preuzeti pismo koje je dostavljeno Upravnom odboru i Senatu Univerziteta u Sarajevu (dana 19.10.2015. god.) u kome su definisani razlozi zašto nije prihvatljiv dokument „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“.