Stav Centralnog odbora SUNSA po pitanju Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Proces izrade i donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo pratila je nedovoljna transparentnost kompletnog procesa, kako prema javnosti, tako i prema akademskoj zajednici. U izradu prednacrta Zakona nisu bili uključeni svi akteri zainteresovani za donošenje, odnosno inoviranje postojećeg Zakona, pa samim tim proces je u svom startu manjkav i ponavljamo nedovoljno transparentan za jedan od ključnih Zakona u ovoj oblasti. 

Read more