Stav Sindikata Univerziteta u Sarajevu o nacrtu Pravilnika o plaćama i naknadama osoblja

Centralni odbor sindikata Univerziteta u Sarajevu je organizovao raspravu među svojim Osnovnim organizacijama po pitanju nacrta „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“ i dokumentu „Politika ugovaranja, obračuna i plaćanja nastavnika i saradnika na UNSA“. U prilogu možete preuzeti sljedeće dokumente: 

Dostava prijedloga i sugestija za izmjene Zakona o visokom obrazovanju

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, dana 04.06.2015. god. uputilo je dopis Univerzitetu u Sarajevu po pitanju dostave prijedloga i sugestija za izmjene Zakona o visokom obrazovanju (dopis možete preuzeti OVDJE).  Zbog veoma kratkog vremena, mole se članovi Sindikata SUNSA i zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu da prouče Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćen tekst) i da dostavite svoje primjedbe i prijedloge amandmana Sindikalnim organizacijama na vašem Fakultetu/Akademiji ili Centralnom odboru Sindikata Univerziteta u Sarajevu do 08.07.2015. godine.