ŠTRAJK!

Zaključci sa sastanka Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu od 05.09.2014. god. 

Centralni odbor Sindikata Univerziteta je na svojoj sjednici od 05.09.2014. god. raspravljao o preduzetim aktivnostima na sprovođenju štrajka zakazanog za 08.09.2014. god. i posle izjašnjavanja svih petnaest članova Centralnog odbora konstatovao sljedeće:

Odlučeno je da u štrajk dana 08.09.2014. god. pristupaju sljedeći Fakulteti i Akademije: Akademija likovnih umjetnosti, Elektrotehnički fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Muzička akademija, Pedagoški fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Šumarski fakultet i Veterinarski fakultet.

Jednostavno rečeno na Fakultetima i Akademijama na kojima će se odvijati štrajk se neće odvijati nastavne aktivnosti.

Štrajk počinje u ponedjeljak 08.09.2014. god. u 08 sati pa nadalje sve do uspostavljanja dijaloga sa Vladom Kantona Sarajevo i ispunjenja naših zahtjeva. 

Svi članovi Sindikata Univerziteta u Sarajevu treba da budu prisutni na svojim radnim mjestima od 08-14 sati.

Štrajkom rukovodi Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Svaka Osnovna organizacija Sindikata Univerziteta u Sarajevu će imati štrajkači odbor kojeg sačinjavaju članovi Odbora OO SUNSA.

Na svakom Fakultetu i Akademiji će biti objavljena pismena informacija o imenima članova štrajkačkog odbora i brojevima njihovih telefona.

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Berko Zečević