Sindikat Univerziteta u Sarajevu nastavlja štrajk u novoj formi!

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 15.09.2014 god. razmatrao je proces odvijanja štrajka na deset fakulteta i akademija i zaključio je sljedeće: 

 • Od 17.09.2014 god. uspostavljaju se uobičajene nastavne aktivnosti na fakultetima i akademijama koje su u štrajku.
 • Štrajk se ne prekida, on se nastavlja sve dok se ne formira legitimna vlast u Kantonu Sarajevo i ispunjenja naših zahtijeva, ali poprima novu formu usporenog odvijanja osnovnih nastavnih i istraživačkih funkcija, uz održavanje minimalnih obaveza prema Standardima i normativa MONKS-a. 
 • Ovaj koncept je primijenjen zbog toga što je predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih, gosp. Sifet Kukuruz u svom intervju za agenciju FENA potvrdio da postojeća Vlada kantona Sarajevo ne može legitimno donositi odluke od interesa za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu  i da je potrebno sačekati formiranje nove Vlade Kantona Sarajevo poslije izbora. 
 • Sa žaljenjem konstatujemo da ni jedan poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo nije postavio bar jedno poslaničko pitanje o problemima Univerziteta u Sarajevu u prethodna tri mjeseca i to jasno ukazuje na dubinu problema sa kojim je suočen Univerzitet u Sarajevu.
 • Smatramo potrebnim da Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu i rukovodstvo Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu treba što prije da uspostave zajedničku grupu koja treba da pristupi definiranju evidentnih problema koje imaju studenti kao integrativni dio Univerziteta u Sarajevu i ona treba da predloži načine za njihovo postepeno otklanjanje.
 • Zahvaljujemo se studenticama i studentima na razumijevanju i značajnoj podršci koji su nam pružali u ovim burnim vremenima.
 • Tok dosadašnjeg štrajka je jasno povukao linije razgraničenja između onih kojima odgovara pravna nedorečenost u statusu Univerziteta u Sarajevu, skinute su maske sa lica dijela rukovodeće elite Univerziteta  i sa druge strane smo mi koji Univerzitet u Sarajevu doživljavamo kao svoju drugu kuću, koji žele dalji razvoj Univerziteta kao demokratske institucije, gdje postoje akademske slobode i akademska autonomija.
 • Sindikat Univerziteta u Sarajevu ne želi sukobe sa rukovodstvom fakulteta, akademija i Univerziteta, ali će štititi osnovne akademske slobode zaposlenih, njihove statusne i ekonomske interese. 
 • Mi ne želimo da upravljamo fakultetima i akademijama, ali želimo da živimo dostojanstveno i da bez straha mislimo i govorimo. Kakvo je to obrazovanje studenata, ako su nastavnici izloženi pritiscima i mobingu. 
 • Budućnost Univerziteta u Sarajevu je u mladima i mora što prije doći do promjene politike prijema mladih na Univerzitetu u Sarajevu i stvaranja uvjeta za njihov razvoj kao istraživača i nastavnika.
 • Do početka nove akademske godine treba da se organiziraju sastanci osnovnih organizacija sindikata i Konferencija Sindikata Univerziteta u Sarajevu na kojoj će se detaljno analizirati rezultati naših dosadašnjih aktivnosti. 

 

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

 

 Prof. dr Berko Zečević