Članice Sindikata Univerziteta u Sarajevu:

 • Akademija likovnih umjetnosti,
 • Ekonomski fakultet,
 • Elektrotehnički fakultet,
 • Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
 • Fakultet političkih nauka,
 • Fakultet za saobraćaj i komunikacije,
 • Farmaceutski fakultet,
 • Filozofski fakultet,
 • Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
 • Institut za historiju,
 • Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 • Institut za jezike,
 • Mašinski fakultet,
 • Medicinski fakultet,
 • Muzička akademija,
 • Orijentalni institut,
 • Pedagoški fakultet,
 • Poljoprivredno – prehrambeni fakultet,
 • Prirodno-matematički fakultet,
 • Rektorat UNSA,
 • Stomatološki fakultet sa klinikama,
 • Šumarski fakultet,
 • Veterinarski fakultet.
Printaj tekst Printaj tekst