Vlada Kantona Sarajevo ne poštuje Zakon o štrajku!

Dana 19.08.2014. god. ponovo je održana rasprava u Općinskom sudu u Sarajevu gdje je trebalo imenovati arbitražnu komisiju i predsjednika, ponovo se nisu pojavili predstavnici Vlade Kantona Sarajevo i rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo na raspravi pred Općinskim sudom u Sarajevu poslalo pismo u kojem navodi da nema ovlaštenje da zastupa Vladu Kantona Sarajevo. Predstavnik rektorata Univerziteta u Sarajevu se nije pojavio, jer se rektorat i dalje nalazi na kolektivnom godišnjem odmoru.

Nastavlja se dosadašnja praksa Vlade Kantona Sarajevo o zabijanju glave u pijesak u nadi da će se tako izbjeći suočavanje sa potrebom rješavanja nagomilanih problema unutar Univerziteta u Sarajevu.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo na raspravi pred Općinskim sudom u Sarajevu u svom pismu navodi da nema ovlaštenje da zastupa Vladu Kantona Sarajevo

Dana 06.08.2014. god. na raspravi u Općinskom sudu u Sarajevu gdje je trebalo imenovati arbitražnu komisiju i predsjednika, nisu se pojavili predstavnik Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo na raspravi pred Općinskim sudom u Sarajevu poslalo pismo u kojem navodi da nema ovlaštenje da zastupa Vladu Kantona Sarajevo. Predstavnik rektorata Univerziteta u Sarajevu se nije pojavio, jer se rektorat nalazi na kolektivnom godišnjem odmoru.

Na taj način se nastavlja dosadašnja praksa pokušaja kupovanja vremena za Vladu Kantona Sarajevo i izbjegavanja rješavanja nagomilanih problema unutar Univerziteta u Sarajevu.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu pokušava da od 2007. god. uspostavi dijalog sa Vladom Kantona Sarajevo u cilju uspostavljanja stabilnih uvjeta za razvoj Univerziteta U Sarajevu i pri tome je: