Obavještenje u vezi pregovora sa Vladom KS s ciljem potpisivanja novog Kolektivnog ugovora

Poštovani članovi Sindikata,

Uspjeli smo da kao Sindikat Univerziteta u Sarajevu, a nakon stanovite krize u pregovorima, postignemo dogovor sa Vladom KS oko novog Kolektivnog ugovora, te želimo da Vas obavijestimo o sljedećim osnovnim elementima postignutog dogovora:

–  Sva ostvarena prava regulirana prethodnim Kolektivnim ugovorom ostaju na snazi i tu neće biti nikakvih izmjena,
–  U novi Kolektivni ugovor unosi se nova povećana osnovica za 16,7% u iznosu od 385 KM,
–  Trajanje godišnjeg odmora se povećava sa maksimalnih 30 na maksimalno 39 dana sa mogućnošću da se koristi u toku godine višekratno u dogovoru sa neposrednim rukovodiocem,
–  Pored povećanja osnovice u iznosu od 16,7%, za neke kategorije je dodatno povećan i koeficijent u iznosu od 5%,
–  Početak  važenja novog Kolektivnog  ugovora je 01.01.2024 godine.

Ovo su osnovne izmjene, a o drugim ćete biti upoznati nakon što se USAGLAŠENI Ugovor potpuno tehnički uredi, usvoji na Vladi Kantona Sarajevo i Sindikatu Univerziteta u Sarajevu, te konačno potpiše od strane premijera Vlade KS i predsjednika Sindikata UNSA.

Mnogi naši zahtjevi, koje smo argumentirano i energično iznijeli pred pregovaračkim timom Vlade su odbijeni, sa izborom da idemo u dalje pregovaranje, ili da pregovori propadnu i da se ne postigne nikakav dogovor.

Za verzije Ugovora koji kurziraju internetom Sindikat ne preuzima odgovornost.

Isto tako, u vezi informacija koje Pregovarački tim Vlade KS (neki njegovi članovi) iznosi u medije, želimo da Vas obavijestimo sljedeće:

–  Pregovarački tim Vlade KS je predložio povećanje koeficijenata za 5% isključivo asistentima i višim asistentima;
–  Pregovarački tim Sindikata je insistirao da se povećaju koeficijenati i višim asistentima sa doktoratom kao i svom nenastavnom osoblju (u startu pregovora i nastavnom osoblju, ali zbog povećanja osnovice se odustalo od toga, a dijelom zbog vrlo tvrdog i negativnog stava Vlade nismo htjeli da ugrozimo cijeli proces pregovaranja);
– Pregovarački tim Vlade KS je, nakon fiskalne procjene, prihvatio povećanje koeficijenta višim asistentima sa doktoratom i dijelu nenastavnog osoblju sa najnižim koeficijentima kako slijedi:

 

Naziv radnog mjesta Trenutni koeficjent Povećanje koeficjenta za 5%
Viši asistent (sa doktoratom), Stručni savjetnik, 6,2 6,6
Viši asistent, Viši stručni saradnik, Lektor 5.2 5,6
Asistent, Stručni saradnik 4.6 4,9
Viši samostalni referent, Viši laborant, Viši
knjižnjičar, Viši arhivski tehničar
3.5 3.7
Samostalni referent, Samostalni laborant, Knjižnjičarski referent 3.4 3.6
Viši referent, Arhivski tehničar, Laborant, Knjižnjičar 3.1 3.3
Referent, Arhivski manipulant 3.0 3.2
Pomoćni radnik 2.4 2.6
Nekvalificirani radnik 2.25 2.45

DEMANTIJ SUNSA

U vezi intervjua koji je Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, Adna Mesihović, dala za portal Klix.ba dana 11.01.2024. želimo da vas obavjestimo sljedeće:

  • Netačni navodi Ministrice o visini budućih plata predstavlja uvredu za svo nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu, koji su dugogodišnjim radom, naporima i ulaganjima, da u određenom vremenskom periodu ispune sve Zakonom određene uslove, stekli zvanje redovnog profesora.
  • Osnovna plata redovnog profesora čiji platni koeficijent iznosi 9 pomnožen sa budućom osnovicom od 385 KM ne iznosi 4.500 KM kao što Ministrica tvrdi, nego 3.465 KM, čime je svaki redovni profesor „nezasluženo“ opterećen za dodatnih 1.035 KM. Smatramo da bi Ministrica trebala biti bolje upoznata sa navedenim podatkom, s obzirom da i ministri Kantona Sarajevo imaju isti koeficijent.
  • Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA je kompleksniji i ne sastoji se samo od platnih koeficijenata. Još uvijek je puno otvorenih pitanja koja trebaju biti regulisana Kolektivnim ugovorom.
  • Radnike na Univerzitetu u Sarajevu pored nastavnog čini i nenastavno osoblje, od kojih je većina sa malim platnim koeficijentima. Predloženo povećanje koeficijenata se odnosilo prvenstveno na tu kategoriju radnika, dok se za redovne profesore isto nije ni tražilo nakon usaglašavanja osnovice u visini od 385 KM.
  • Povećanje koeficijenta asistentima i višim asistentima te nenastavnom osoblju je prijedlog Sindikata Univerziteta u Sarajevu, a ne Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade. Prijedlogom novog Kolektivnog ugovora predviđeno je povećanje koeficijenata za 8-13%. Umjesto toga Ministarstvo nudi motivirajuće povećanje koeficijenta nižim i višim asistentima (iako je nama nepoznato zvanje niži asistent) za mizernih 5% što uz novu osnovicu predstavlja povećanje plate od 88,50 KM za asistente i 100 KM za više asistente, što je Sindikatu neprihvatljivo.

S obzirom da ovo nije prvi put da se preko portala obmanjuje javnost o platama budžetskih korisnika, Sindikat Univerziteta u Sarajevu očekuje izvinjenje Ministice Mesihović uz korekciju neistinitih navoda.

 

Sindikat Univerziteta u Sarajevu