Sindikat Univerziteta u Sarajevu nastavlja štrajk do daljnjeg!

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu na svom sastanku dana 12.09.2014 god. je poslije analize dosadašnjih aktivnosti u odvijanju štrajka u osnovnim organizacijama sindikata  fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu konstatovao:

  • Štrajk se nastavlja na deset članica Sindikata Univerziteta u Sarajevu.


  • Sindikalne organizacije Fakulteta političkih nauka, Medicinskog fakulteta i Šumarskog fakulteta će od ponedjeljka prekinuti štrajk, ali ostaju bez ikakvih odstupanja od zahtjeva Sindikata Univerziteta u Sarajevu.
  • Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu se zahvaljuje članovima sindikata ova tri fakulteta na dosadašnjoj podršci našim zajedničkim ciljevima.

  • U skladu sa odlukom Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu, obavještava se članstvo  sindikata, studenti i javnost da se štrajk produžava na sljedećim fakultetima i akademijama:

  • Akademija likovnih umjetnosti, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Mašinski fakultet, Muzička akademija, Pedagoški fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Veterinarski fakultet.

  • Nastavnici i saradnici, članovi Sindikata Univerziteta u Sarajevu, neće održavati nastavni procese do daljnjeg, sve dok se ne nastavi započeti dijalog Vlade Kantona Sarajevo i predstavnika Sindikata Univerziteta u Sarajevu od 07.02.2014. god.

  • Odluka Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu treba da bude objavljena na web strani, i da rukovodstva fakulteta i akademijama na kojima se štrajk odvija budu upoznati sa ovim zaključcima i da se javnim oglašavanjem upoznaju studenti i javnost.

 

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Berko Zečević