Održana Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Dana 17. 02. 2014. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište br. 9, održana je Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu. 

Jednoglasno je izabrano novo rukovodstvo Sindikata Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Berko Zečević (predsjednik), doc. Amir Zahirović (zamjenik predsjednika) i doc. dr. Aleksandra Marijanović (generalni sekretar). 

Verifikovani su novi članovi Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu: Anja Bogojević (Akademija likovnih umjetnosti), Arma Tanović (Akademija scenskih umjetnosti), Muhamed Budimlić (Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije), Haris Cerić (Fakultet političkih nauka), Samir Bojičić (Fakultet zdravstvenih studija), Ervina Bečić (Farmaceutski fakultet), Jasmin Terzić (Mašinski fakultet), Esad Pepić (Medicinski fakultet), Fatima Hadžić (Muzička akademija), Mirela Omerović (Pedagoški fakultet), Asima Begić-Akagić (Poljoprivredno – prehrambeni fakultet), Dževada Sokolović (Šumarski fakultet), Amir Zahirović (Veterinarski fakultet) i predstavnik Elektrotehničkog fakulteta (ime će biti naknadno dostavljeno).

Iz reda delegata Skupštine, jednoglasno su izabrani članovi Nadzornog odbora u sljedećem sastavu: Čazim Crnkić, Tatjana Babić, Jasmin Velagić.

Jednoglasno je usvojen Programa rada Sindikata Univerziteta u Sarajevu za naredni period.