Ispunjen 4. uslov Sindikata Univerziteta u Sarajevu!

Stav Ministarstva obrazovanja i nauke KS u vez sadašnjeg statusa asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Sarajevu

Dana, 27.05.2009 god. dostavljeno je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo pismo-odgovor na četvrtu tačku uvjeta Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Pismo je dostavljeno sa deset dana zakašnjenja u odnosu na datum koji je naznačen na pismu. Pismo možete pogledati OVDJE.