Proces za pripreme štrajka je u toku

Zaposleni na Šumarskom fakultetu, Pedagoškoj akademiji, Mašinskom fakultetu, Akademiji likovnih umjetnosti, Elektrotehničkom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu, Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, Veterinarskom fakultetu, Muzičkoj akademiji, Fakultetu kriminalističkih nauka i Stomatološkom fakultetu su se već izjasnili za nastavak priprema za štrajk. U toku su izjašnjavanja na ostalim visokoškolskim institucijama koje sačinjavaju Sindikat Univerziteta u Sarajevu.