Informacija: Dekanima Fakulteta i Akademija na Univerzitetu u Sarajevu

Informacija o odluci zaposlenih na šesnaest Fakulteta i Akademija Univerziteta u Sarajevu da stupe u generalni štrajk dana 10.06.2009 god. u 9 sati. Više u o ovom možete pročitati OVDJE.