Zapisnik sa održanog sastanka sa Premijerom i Ministrom obrazovanja Kantona Sarajevo

ZAPISNIK sa sastanka predstavnika Sindikata Univerziteta u Sarajevu i Sindikalnog odjela sindikata Prirodno-matematičkog fakulteta održanog dana 15.05.2009.g. u Kabinetu premijera Kantona Sarajevo možete preuzeti OVDJE.