Otvoreno pismo Vladi Kantona Sarajevo

Otvoreno pismo Vladi Kantona Sarajevo, broj:  22/09 od 25.05.2009. od strane Predsjednika Sindikata Univerziteta u Sarajevu. 


Uvaženi premijeru Vlade, gospodine Besime Mehmediću i gospodo ministri,

Želim da Vas obavijestim o sljedećem:

Sastanak koji je održan 22.05.2009 god. je sastanak predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Predstavnici Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu su bili gosti u delegaciji Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Prvi radni sastanak predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i pregovaračkog tima Sindikata Univerziteta u Sarajevu je održan 15.05. 2009 god. i sljedeći potez je bilo imenovanje pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo oko uvjeta odvijanja štrajka i pregovaračkog tima za zaključivanje Kolektivnog ugovora.

Vlada Kantona Sarajevo nije do sada imenovala pregovaračke timove i time pokazuje da nema stvarnu namjeru da pregovara, već da pokuša da priguši aktivnosti Sindikata Univerziteta u Sarajevu i odgodi štrajk.

Želim da vas obavijestim da ćemo u skladu sa Zakonom o štrajku Federacije BiH da uputimo zahtjev Opštinskom sudu Sarajevo da imenuje arbitra za nastavka pregovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu.

Mi možemo nastaviti pregovore samo u skladu sa Zaključcima našeg prvog sastanka od 15 maja o.g.

Odluka o štrajku i razlozima za štrajk ostaju nepromijenjene do daljnjeg.

Nadamo se da ćemo krajem ove sedmice dobiti imena tima Vlade Kantona Sarajevo.

Molim Vas da još jedanput primite izraze mog poštovanja prema Vama lično i instituciji koju zastupate.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Sindikat Univerziteta u Sarajevu 

Prof. dr Berko Zečević