Informacija o održanom sastanku sa premijerom Besimom Mehmedićem i Ministrom obrazovanja i nauke Safetom Kešom

Danas, 15.05.2009 god. je održan sastanak pregovaračkog tima  Sindikata Univerziteta u Sarajevu sa premijerom  Besimom Mehmedićem, Ministrom obrazovanja i nauke Safetom Kešom i njegovim timom.

Posle duže prijateljske rasprave dogovoreno je: 

  1. Vlada će formirati danas svoj tim za pregovore o zahtjevima Sindikata Univerziteta u Sarajevu. 
  2. Vlada će ovlastiti Ministra za obrazovanje i nauku da se pristupi definiranju Kolektivnog ugovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu i taj proces treba okončati do oktobra ove godine.

Na sjednici Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu održanog dana 06.05.2009 god. određen je pregovarački tim u sklopu realizacije odluke o održanju štrajka 10.06.2006 god. To su sljedeći članovi Centralnog odbora:

  1. Berko Zečević (Predsjednik)
  2. Abidin Deljanin (Potpredsjednik)
  3. Suada Buljubašić
  4. Sead Vojniković
  5. Željko Filipović
  6. Aleksandra Marjanovic (Sekretar)
  7. Amra Zulfikarpašić 

Predsjednik Sindikat Univerziteta u Sarajevu

 Berko Zečević