Vlada Kantona Sarajevo ne poštuje procedure zakona o štrajku, sada je na potezu Općinski sud u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je razmatrao dosadašnje aktivnosti poduzete u skladu sa zakonom o štrajku i konstatovao: 

  1. Vlada Kantona Sarajevo nije odgovorila na naš dopis upućen prije mjesec dana u kome je obavještavamo o datumu početka štrajka, razlozima za štrajk i našim zahtjevima.
  2. Po Zakonu o štrajku Vlada kantona Sarajevo je trebala u roku od pet radnih dana da imenuje radni tim za pregovore.
  3. Dana 08.07.2014 god. upućen je novi dopis u kojem smo definirali naš tim za pregovore u slučaju da žele uspostaviti dijalog i u skladu sa Zakonom o štrajku predložili smo poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.
  4. Također smo u skladu sa Zakonom o štrajku predložili sa naše strane formiranje arbitraže koju sačinjavaju predsjednik i po jedan predstavnik Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu. Mi smo dali prijedlog da predsjednika arbitraže bude ugledni naučnik, akademika prof. dr. Esad Duraković.
  5. S obzirom da nije  bilo odgovora Vlade Kantona Sarajevo na naše dopise, u skladu sa Zakonom o štrajku upućen je zahtjev Općinskom sudu u Sarajevu da on imenuje predsjednika arbitraže i da se time  stvore uvjeti za pokretanje razgovora o rješavanju evidentnih problema sa kojima se susreću zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu. 
  6. Dana 30.07.2014 smo dobili odgovor od sudca Jasne Frenjo u kome se navodi „Neophodno je u roku od tri dana obavijestiti sud po kom pravnom osnovu je za protivnika predlagatelja (poslodavca) označio Vladu kantona Sarajevo, a ne Univerzitet u Sarajevu.“  
    Read more

Tim za pregovore i prijedlog predsjednika arbitraže

Pismo Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu upućeno Vladi Kantona Sarajevo o dostvaljanju tima za pregovore u skladu sa Zakonom o štrajku, a u skladu sa najavljenim štrajkom na Univerzitetu u Sarajevu dana 08.09.2014 od 8 časova, prijedlog poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i prijedlog predsjednika arbitraže možete pročitati u nastavku.

 

Read more

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Poštovani građani, kolege profesori, saradnici i studenti,

 

na posljednjem sastanku Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu, održanog 3. 6. 2014. godine, razmatrano je teško finansijsko stanje uposlenih na Univerzitetu nastalo uslijed kašnjenja isplate plaća već više od dva mjeseca, te neisplaćene pola plaće iz 2013. godine. S obzirom na to da Vlada Kantona Sarajevo sistematski ignorira pokušaje Sindikata da se krene u rješavanje ovoga, a i drugih nagomilanih problema na Univerzitetu, primorani smo se na ovaj način obratiti javnosti i ukazati na temeljne zahtjeve Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Read more

Održana Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Dana 17. 02. 2014. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište br. 9, održana je Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu. 

Jednoglasno je izabrano novo rukovodstvo Sindikata Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Berko Zečević (predsjednik), doc. Amir Zahirović (zamjenik predsjednika) i doc. dr. Aleksandra Marijanović (generalni sekretar). 

Verifikovani su novi članovi Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu: Anja Bogojević (Akademija likovnih umjetnosti), Arma Tanović (Akademija scenskih umjetnosti), Muhamed Budimlić (Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije), Haris Cerić (Fakultet političkih nauka), Samir Bojičić (Fakultet zdravstvenih studija), Ervina Bečić (Farmaceutski fakultet), Jasmin Terzić (Mašinski fakultet), Esad Pepić (Medicinski fakultet), Fatima Hadžić (Muzička akademija), Mirela Omerović (Pedagoški fakultet), Asima Begić-Akagić (Poljoprivredno – prehrambeni fakultet), Dževada Sokolović (Šumarski fakultet), Amir Zahirović (Veterinarski fakultet) i predstavnik Elektrotehničkog fakulteta (ime će biti naknadno dostavljeno).

Iz reda delegata Skupštine, jednoglasno su izabrani članovi Nadzornog odbora u sljedećem sastavu: Čazim Crnkić, Tatjana Babić, Jasmin Velagić.

Jednoglasno je usvojen Programa rada Sindikata Univerziteta u Sarajevu za naredni period.

Štrajk na Univerzitetu u Sarajevu počinje 17.02.2014. godine!

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu na sastanku održanom dana 27.01.2014 god. razmatrao je izjašnjavanje članova osnovnih organizacija sindikata na Fakultetima i Akademijama o pokretanju postupka za početak štrajka i izabrao metod odvijanja štrajka i datum početka. Članovi svih trinaest osnovnih organizacija sindikata na Fakultetima i Akademijama je ogromnom većinom se izjasnilo za pokretanje štrajka. Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je jednoglasno odlučio da štrajk počne dana 17 februara o.g. i da se manifestuje u obustavi nastavnog procesa na Fakultetima i Akademijama koje su članice Sindikata Univerziteta u Sarajevu. Opširnije možete pročitati OVDJE