Obavještenje u vezi pregovora sa Vladom KS s ciljem potpisivanja novog Kolektivnog ugovora

Poštovani članovi Sindikata,

Uspjeli smo da kao Sindikat Univerziteta u Sarajevu, a nakon stanovite krize u pregovorima, postignemo dogovor sa Vladom KS oko novog Kolektivnog ugovora, te želimo da Vas obavijestimo o sljedećim osnovnim elementima postignutog dogovora:

–  Sva ostvarena prava regulirana prethodnim Kolektivnim ugovorom ostaju na snazi i tu neće biti nikakvih izmjena,
–  U novi Kolektivni ugovor unosi se nova povećana osnovica za 16,7% u iznosu od 385 KM,
–  Trajanje godišnjeg odmora se povećava sa maksimalnih 30 na maksimalno 39 dana sa mogućnošću da se koristi u toku godine višekratno u dogovoru sa neposrednim rukovodiocem,
–  Pored povećanja osnovice u iznosu od 16,7%, za neke kategorije je dodatno povećan i koeficijent u iznosu od 5%,
–  Početak  važenja novog Kolektivnog  ugovora je 01.01.2024 godine.

Ovo su osnovne izmjene, a o drugim ćete biti upoznati nakon što se USAGLAŠENI Ugovor potpuno tehnički uredi, usvoji na Vladi Kantona Sarajevo i Sindikatu Univerziteta u Sarajevu, te konačno potpiše od strane premijera Vlade KS i predsjednika Sindikata UNSA.

Mnogi naši zahtjevi, koje smo argumentirano i energično iznijeli pred pregovaračkim timom Vlade su odbijeni, sa izborom da idemo u dalje pregovaranje, ili da pregovori propadnu i da se ne postigne nikakav dogovor.

Za verzije Ugovora koji kurziraju internetom Sindikat ne preuzima odgovornost.

Isto tako, u vezi informacija koje Pregovarački tim Vlade KS (neki njegovi članovi) iznosi u medije, želimo da Vas obavijestimo sljedeće:

–  Pregovarački tim Vlade KS je predložio povećanje koeficijenata za 5% isključivo asistentima i višim asistentima;
–  Pregovarački tim Sindikata je insistirao da se povećaju koeficijenati i višim asistentima sa doktoratom kao i svom nenastavnom osoblju (u startu pregovora i nastavnom osoblju, ali zbog povećanja osnovice se odustalo od toga, a dijelom zbog vrlo tvrdog i negativnog stava Vlade nismo htjeli da ugrozimo cijeli proces pregovaranja);
– Pregovarački tim Vlade KS je, nakon fiskalne procjene, prihvatio povećanje koeficijenta višim asistentima sa doktoratom i dijelu nenastavnog osoblju sa najnižim koeficijentima kako slijedi:

 

Naziv radnog mjesta Trenutni koeficjent Povećanje koeficjenta za 5%
Viši asistent (sa doktoratom), Stručni savjetnik, 6,2 6,6
Viši asistent, Viši stručni saradnik, Lektor 5.2 5,6
Asistent, Stručni saradnik 4.6 4,9
Viši samostalni referent, Viši laborant, Viši
knjižnjičar, Viši arhivski tehničar
3.5 3.7
Samostalni referent, Samostalni laborant, Knjižnjičarski referent 3.4 3.6
Viši referent, Arhivski tehničar, Laborant, Knjižnjičar 3.1 3.3
Referent, Arhivski manipulant 3.0 3.2
Pomoćni radnik 2.4 2.6
Nekvalificirani radnik 2.25 2.45