Sretan 1. maj

Svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretan 1. maj, Međunarodni praznik rada.

Centralni odbor Sindikata UNSA

Čestitka

Svim vjernicima islamske vjeroispovjesti povodom Ramazanskog – bajrama upućujemo srdačne čestitke i najljepše želje.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Sindikat Univerziteta u Sarajevu.

 

Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Dana 05.03.2024. Premijer Vlade Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Sindiakta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Amir Zahirović su potpisali novi Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA.

Pored povećanja osnovice sa 330 KM na 385 KM novim Kolektivnim ugovorom je osigurano povećanje plaća za asistente, više asistente i asistente sa doktoratom kao i kategoriji nenastavnog osoblja sa najnižim platnim koeficijentima.

Kolektivni ugovor stupa na snagu sa danom objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo, a primjenjivat će se od 01.01.2024. godine

Sretan Dan nezavisnosti

Svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretan 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

 

Sindikat Univerziteta u Sarajevu

Pomoć za stanovnike Palestine

Nakon izvršene uplate donacije u 2023. godini koja je bila namjenjena za stanovnike Turske i Sirije zbog razornog zemljotresa, Sindikat UNSA sa svojim članicama je dana 23.02.2024. ponovo izvršio uplatu donacije koja je namjenjena stanovništvu Palestine i Gaze. Donacija je uplaćena humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba u iznosu od 17.000,00 KM.

Obavještenje u vezi pregovora sa Vladom KS s ciljem potpisivanja novog Kolektivnog ugovora

Poštovani članovi Sindikata,

Uspjeli smo da kao Sindikat Univerziteta u Sarajevu, a nakon stanovite krize u pregovorima, postignemo dogovor sa Vladom KS oko novog Kolektivnog ugovora, te želimo da Vas obavijestimo o sljedećim osnovnim elementima postignutog dogovora:

–  Sva ostvarena prava regulirana prethodnim Kolektivnim ugovorom ostaju na snazi i tu neće biti nikakvih izmjena,
–  U novi Kolektivni ugovor unosi se nova povećana osnovica za 16,7% u iznosu od 385 KM,
–  Trajanje godišnjeg odmora se povećava sa maksimalnih 30 na maksimalno 39 dana sa mogućnošću da se koristi u toku godine višekratno u dogovoru sa neposrednim rukovodiocem,
–  Pored povećanja osnovice u iznosu od 16,7%, za neke kategorije je dodatno povećan i koeficijent u iznosu od 5%,
–  Početak  važenja novog Kolektivnog  ugovora je 01.01.2024 godine.

Ovo su osnovne izmjene, a o drugim ćete biti upoznati nakon što se USAGLAŠENI Ugovor potpuno tehnički uredi, usvoji na Vladi Kantona Sarajevo i Sindikatu Univerziteta u Sarajevu, te konačno potpiše od strane premijera Vlade KS i predsjednika Sindikata UNSA.

Mnogi naši zahtjevi, koje smo argumentirano i energično iznijeli pred pregovaračkim timom Vlade su odbijeni, sa izborom da idemo u dalje pregovaranje, ili da pregovori propadnu i da se ne postigne nikakav dogovor.

Za verzije Ugovora koji kurziraju internetom Sindikat ne preuzima odgovornost.

Isto tako, u vezi informacija koje Pregovarački tim Vlade KS (neki njegovi članovi) iznosi u medije, želimo da Vas obavijestimo sljedeće:

–  Pregovarački tim Vlade KS je predložio povećanje koeficijenata za 5% isključivo asistentima i višim asistentima;
–  Pregovarački tim Sindikata je insistirao da se povećaju koeficijenati i višim asistentima sa doktoratom kao i svom nenastavnom osoblju (u startu pregovora i nastavnom osoblju, ali zbog povećanja osnovice se odustalo od toga, a dijelom zbog vrlo tvrdog i negativnog stava Vlade nismo htjeli da ugrozimo cijeli proces pregovaranja);
– Pregovarački tim Vlade KS je, nakon fiskalne procjene, prihvatio povećanje koeficijenta višim asistentima sa doktoratom i dijelu nenastavnog osoblju sa najnižim koeficijentima kako slijedi:

 

Naziv radnog mjesta Trenutni koeficjent Povećanje koeficjenta za 5%
Viši asistent (sa doktoratom), Stručni savjetnik, 6,2 6,6
Viši asistent, Viši stručni saradnik, Lektor 5.2 5,6
Asistent, Stručni saradnik 4.6 4,9
Viši samostalni referent, Viši laborant, Viši
knjižnjičar, Viši arhivski tehničar
3.5 3.7
Samostalni referent, Samostalni laborant, Knjižnjičarski referent 3.4 3.6
Viši referent, Arhivski tehničar, Laborant, Knjižnjičar 3.1 3.3
Referent, Arhivski manipulant 3.0 3.2
Pomoćni radnik 2.4 2.6
Nekvalificirani radnik 2.25 2.45

DEMANTIJ SUNSA

U vezi intervjua koji je Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, Adna Mesihović, dala za portal Klix.ba dana 11.01.2024. želimo da vas obavjestimo sljedeće:

  • Netačni navodi Ministrice o visini budućih plata predstavlja uvredu za svo nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu, koji su dugogodišnjim radom, naporima i ulaganjima, da u određenom vremenskom periodu ispune sve Zakonom određene uslove, stekli zvanje redovnog profesora.
  • Osnovna plata redovnog profesora čiji platni koeficijent iznosi 9 pomnožen sa budućom osnovicom od 385 KM ne iznosi 4.500 KM kao što Ministrica tvrdi, nego 3.465 KM, čime je svaki redovni profesor „nezasluženo“ opterećen za dodatnih 1.035 KM. Smatramo da bi Ministrica trebala biti bolje upoznata sa navedenim podatkom, s obzirom da i ministri Kantona Sarajevo imaju isti koeficijent.
  • Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA je kompleksniji i ne sastoji se samo od platnih koeficijenata. Još uvijek je puno otvorenih pitanja koja trebaju biti regulisana Kolektivnim ugovorom.
  • Radnike na Univerzitetu u Sarajevu pored nastavnog čini i nenastavno osoblje, od kojih je većina sa malim platnim koeficijentima. Predloženo povećanje koeficijenata se odnosilo prvenstveno na tu kategoriju radnika, dok se za redovne profesore isto nije ni tražilo nakon usaglašavanja osnovice u visini od 385 KM.
  • Povećanje koeficijenta asistentima i višim asistentima te nenastavnom osoblju je prijedlog Sindikata Univerziteta u Sarajevu, a ne Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade. Prijedlogom novog Kolektivnog ugovora predviđeno je povećanje koeficijenata za 8-13%. Umjesto toga Ministarstvo nudi motivirajuće povećanje koeficijenta nižim i višim asistentima (iako je nama nepoznato zvanje niži asistent) za mizernih 5% što uz novu osnovicu predstavlja povećanje plate od 88,50 KM za asistente i 100 KM za više asistente, što je Sindikatu neprihvatljivo.

S obzirom da ovo nije prvi put da se preko portala obmanjuje javnost o platama budžetskih korisnika, Sindikat Univerziteta u Sarajevu očekuje izvinjenje Ministice Mesihović uz korekciju neistinitih navoda.

 

Sindikat Univerziteta u Sarajevu

Zahtjev za isplatu pomoći radnicima UNSA a prema uredbi Vlade FBiH od 12.12.2023.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu je dana 18.12.2023. uputio zahtjev Premijeru KS i Ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS da u skladu svojih nadležnosti postupe po uredbi Vlade Federacije BiH i radnicima UNSA omoguće sredstva za isplatu pomoći u maksimalnom iznosu od 2.520,00 KM, kako bi se bar djelimično ublažile posljedice velikih poskupljenja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 22. sjednici održanoj dana 12.12.2023. godine donijela Uredbu o isplati pomoći od strane poslodavca (“Službene novine F BiH”, broj: 96/23). Pomenutom Uredbom uređuje se pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

 

Obavještenje o pregovorima s ciljem potpisivanja novog Kolektivnog ugovora

Dana 17.10.2023. godine održan je posljednji sastanak Pregovaračkih timova Vlade KS i Sindikata UNSA. Sastanak je prošao u disonantnom tonu te se ponovo raspravljalo o prijedlogu člana 10. Kolektivnog ugovora odnosno o dodatku na plaću za rad preko optimalne nastavne norme. Nastavak pregovora bi trebao biti zakazan za 15 dana, nakon što Vlada KS u saradnji sa službom POC uradi fiskalnu procjenu Prijedloga Kolektivnog ugovora u odnosu na važeći Kolektivni ugovor, te  dođe do tačnih podataka koji se odnose na isplatu dodatka na plaću za rad preko optimalne nastavne norme.

Dana 30.10.2023. smo putem maila poslali upit o terminu održavanju sastanka Pregovaračkih timova (u skladu sa dogovorom na posljednjem sastanku) te smo dobili odgovor da nije urađena fiskalna procjena te da ćemo biti obavješteni o terminu sastanka (o kojem do danas nismo obavješteni).

U međuvremenu je Sindikat UNSA na protokol Kantona Sarajevo predao urgencije za nastavak pregovora s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora i to:

  • Dana 29.11.2023. – urgencije adresirane na Premijera Vlade KS i Ministra za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS,
  • Dana 12.12.2023. – urgencija adresirana na Ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS,

Odgovor još uvijek nismo dobili.

Urgencije