Potpisane izmjene Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, potpisanim dana 15.11.2022., povećani su koeficijenti za obračun plate nenastavnom osoblju i asistentima za oko 10 posto.

Ove izmjene Kolektivnog ugovora potpisali su premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjednik Sindikata UNSA prof.dr. Amir Zahirović, u prisustvu resorne ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Aleksandre Nikolić.

“U pregovorima smo se odlučili fokusirati na status onih uposlenika Univerziteta u Sarajevu koji imaju najniža primanja, odnosno na nenastavno osoblje i asistente. Ovim izmjenama smo kroz uvećanje koeficijenata pokušali harmonizirati primanja i na adekvatan način valorizirati doprinos nenastavnog osoblja i asistenata”, istakla je ministrica Nikolić ovom prilikom.

Novim tekstom Kolektivnog ugovora nije bilo dodatnih izmjena. Osnovica za obračun plata za sve uposlenike je ostala jednaka kao u prethodnom Kolektivnom ugovoru, kao i koeficijenti za ostale uposlenike.

Po riječima predsjednika Sindikata prof. dr. Amira Zahirovića, povećanjem koeficijenata za obračun plata obuhvaćene su kategorije uposlenih na UNSA koje su najviše izložene udarima inflacije, a među njima su pomoćni radnici, tehničko osoblje, stručni saradnci, laboranti, knjižničari, bibliotekari kao i asistenti nastavnog osoblja.

Izmjene danas potpisanog Kolektivnog ugovora biće na snazi do kraja marta 2023. godine.

Nastavak sastanaka u vezi Zahtjeva za otvaranje pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2023. godini

Vlada Kantona Sarajevo je dana 01.11.2022. Koordinaciji sinditaka dostavila poziv za nastavak pregovora na temu sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2022. godini. Sastanak Premijera Kantona Sarajevo sa predstavnicima Koordinacije sindikata bi se trebao odžati u utorak, 08.11.2022. sa početkom u 10:00 sati u zgradi Vlade Kantona Sarajevo.

 

Otvoreno pismo Premijeru Kantona Sarajevo

OTVORENO PISMO PREMIJERU KANTONA SARAJEVO: Vlada FBiH donijela odluku o isplati jednokratne novčane pomoći radnicima u iznosu od 1080 KM, zašto je Vlada Kantona Sarajevo i dalje bez stava?!

Poštovani, 

Na sastanku Koordinacije sindikata održanom 27.10.2022. godine odlučeno je da se uputi otvoreno pismo premijeru Kantona Sarajevo, Edinu Forti, a kako slijedi: 

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o izdvajanju sredstava u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena i isplati jednokratne pomoći prema kojoj se iz Budžeta Federacije BiH izdvajaju sredstva u svrhu isplate jednokratne novčane pomoći zaposlenicima organa uprave i drugih organizacija koji plaću primaju putem Jedinstvenog računa Budžeta FBiH isključujući izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike izabranih dužnosnika i nosioca izvršnih funkcija. 

Članice Koordinacije sindikata svakodnevno dobijaju brojne upite da li će jednokratna novčana pomoć biti isplaćena radnicima u Kantonu Sarajevo te se zato traži jasan pisani odgovor od strane Vlade Kantona Sarajevo. 

Koordinacija sindikata ukazuje na neravnopravan položaj radnika u Kantonu Sarajevo i nezainteresovanost Vlade Kantona Sarajevo da se u ovim teškim vremenima ravnopravno podijeli breme posljedica trenutne krize u svijetu i ekonomskih poremećaja. 

Koordinacija sindikata podsjeća da je nakon sastanka predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i predstavnika Koordinacije sindikata 24.10.2022. godine, a na kojem je dobijen usmeni negativan odgovor sa kojim niti jedna članica Koordinacije sindikata nije bila zadovoljna, upućen ponovljeni zahtjev za dostavu pisanog odgovora za isplatu jednokratne novčane pomoći svim radnicima u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo jer Vlada Kantona Sarajevo još uvijek nije odgovorila na Zahtjev od 16.9.2022. godine. 

U vezi sa navedenim, Koordinacija sindikata javno postavlja pitanje premijeru i ministrima u Vladi Kantona Sarajevo da li to oni smatraju da radnici u Kantonu Sarajevo nisu pogođeni inflacijom i da njima Vlada Kantona Sarajevo ne treba isplatiti jednokratnu novčanu pomoć? 

Pored toga Koordinacija sindikata je 24.10.2022. godine Vladi Kantona Sarajevo uputila i zahtjev za nastavak pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plata u 2023. godini, te je upućen i zahtjev/urgencija po pitanju pregovora oko zaključivanja/ispravke/dopune kolektivnih ugovora u djelatnostima kulture, komunalne privrede i zdravstva.

Informacije sa pregovora između koordinacije sindikata i Vlade KS održane 24.10.2022.

Poštovani/poštovana,

Prvi sastanak na kojem se, po zahtjevu Koordinacije sindikata SSS BiH Kantona Sarajevo koji platu primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo, između predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i Koodinacije sindikata pregovaralo oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plata u 2023. godini održan je 24.10.2022. godine. Na sastanku se razgovaralo o još nekim drugim temam kao što je isplate jadnokratne novčane pomoći, a u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Vladu Kantona Sarajevo su predstavljali: Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, Davor Čičić, ministar finansija, Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ivana Prvulović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova, Darja Softić-Kadenić, ministrica pravde i uprave i Aleksandra Nikolić, ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih. Ispred Koordinacije sindikata sastanku su prisustvovali: Saudin Sivro, predsjednik Koordinacije i predsjednik Kantonalnog odbora Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Elvis Zornić, zamjenik predsjednika Koordinacije i predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sadik Ećo, predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo, Amir Zahirović, predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu, Enes Šabić, predsjednik Koordinacije Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo, Admir Šuvalić predsjednik Kantonalnog odbora Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Fadila Pilavac, dopredsjednica Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo i Ramiz Gušo, predsjednik Kantonalnog odbora Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo.

Na sastanku su predstavnici Vlade Kantona Sarajevo iznijeli stavove Vlade po pitanju sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plata u 2023. godini. Premijer, ministar finansija i ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo su u svojim diskusijama kazali da u ovom trenutku Vlada ne može predložiti veću osnovicu od 330 KM imajući u vidu da za to ne postoje finansijske mogućnosti i obrazložili stavove Vlade Kantona Sarajevo ali je naglašena spremnost Vlade da se po ovom pitanju nastave pregovori sa Koordinacijom sindikata i u narednom periodu. Premijer Kantona Sarajevo je upoznao sve prisutne sa trenutnom situacijom i o činjenici da je Vlada razmatrala zahtjeve koje je zaprimila od sindikata, da je Vlada svjesna koliko je stanovništvo pogođeno svakodnevnim rastom cijena zbog inflacije. Problem koji se po stanovištu Vlade Kantona Sarajevo nikako ne može zaobići jesu izmjene Zakona o javnim prihodima u FBiH, što podrazumijeva izmjenu načina raspodjele javnih prihoda kantonima, a koji podrazumijeva smanjivanje pondera Kantonu Sarajevo kako bi se omogućili veći prihodi ostalim kantonima. To smanjenje će se desiti 01.01.2023.godine  i ono će značiti oko 130 miliona KM manje sredstava u Budžet Kantona Sarajevo. Premijer Kantona Sarajevo je dalje naveo i druge vladine projekte od značaja, subvencioniranje energenata građanima u socijalnoj potrebi, naknade porodiljama, subvencioniranje vrtića i sl. Na bazi svega navedenog Vlada Kantona Sarajevo u ovom momentu nije u mogućnosti ponuditi veću osnovicu za obračun plata u 2023. godini od 330 KM.

Predsjednik Koordinacije sindikata je u uvodnoj diskusiji napomenuo da su sindikati svjesni svih iznesenih činjenica od strane premijera ali isto tako je naglasio da je jako bitno da Vlada pokaže volju da i ovim teškim trenutcima razmišlja o radnicima i mogućnosti povećanja plata do nivoa koji će približno pokriti svakodnevne troškove koje uzrokuje inflacija. On je iznio stavove Koordinacije sindikata obrazlažući opravdanost zahtjeva za povećanje osnovice, prije svega i najviše zbog galopirajuće inflacije, čiji se rast očekuje i u 2023. godini. Naglasio je da Koordinacija sindikata, za razliku od prošlogodišnjih pregovora, ovaj put ne iznos nove osnovice jer se želi doći do najboljeg mogućeg rješenja za obje strane.

Zamjenik predsjednika Koordinacije sindikata je istakao da će smanjivanje pondera Kantonu Sarajevo sigurno utjecati na kreiranje Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu ali isto tako niti sredstva kojima će se on napuniti neće biti mala. Dodao je da svi moramo biti svjesni da su u Sarajevu u odnosu na ostale dijelove države, potrošačke cijene puno više i brže rastu i da je sve ono što je Vlada Kantona Sarajevo dogovorila sa sindikatima u 2021. i 2022. godini inflacija istopila. Potrebno je da Vlada Kantona Sarajevo još jednom dobro o svemu razmisli do sljedećeg sastanka i da na bazi trenutnog stanja i činjenice da će se rast inflacije nastaviti i u narednoj godini, predloži povećanje osnovice za 2023. godinu. Po pitanju isplate jednokratne novčane pomoći naglasio je da svi sindikati, a uvjeren je da je tako i sa Vladom Kantona Sarajevo, svakodnevno dobijaju hiljade upita da li će ova pomoć biti isplaćena te da se napokon treba dati jasan odgovor na ovo pitanje od strane Vlade Kantona Sarajevo. Postavio je direktno pitanje premijeru da li je Vlada Kantona Sarajevo razmišljala o isplati pomoći ako jeste kada će ona biti isplaćena i koliko, a ako neće biti isplaćena zbog čega?

Premijer Kantona Sarajevo je informisao prisutne da je Vlada Kantona Sarajevo razmatrala mogućnost isplate jednokratne novčane pomoći stanovništvu. Naglasio da je ova pomoć vraćena jednom dijelu građana Kantona Sarajevo kroz razne subvencije a kada su u pitanju radnici, Vlada Kantona Sarajevo je razmatrala mogućnost isplate novčane pomoći u punom iznosu od 1080 KM što bi značilo da bi svim radnicima u Kantonu Sarajevo trebalo isplatiti oko 25 miliona KM a tih sredstava nema. S obzirom da je sve više javnih institucija i organa državne službe koji donose odluke za isplatu jednokratne novčane pomoći u skladu sa mogućnostima iz svojih budžeta, predstavnici Koordinacije sindikata su zatražili od Vlade Kantona Sarajevo da do sljedećeg sastanka razmisle i Koordinacije sindikata u pisanom obliku izvjeste o mogućnosti isplate svim radnicima u manjem iznosu od prvobitno traženog.

Na kraju je dogovoreno da se pregovori nastave. O terminu održavanja narednog sastanka Vlada Kantona Sarajevo će naknadno obavijestiti Koordinaciju sindikata.

Nakon pregovora sa Vladom Kantona Sarajevo Koordinacija sindikata je održala sastanak u Domu sindikata na kojem je dogovoreno da se prema Vladi Kantona Sarajevo upute tri zahtjeva:

1. Zahtjev za pisani odgovor Vlade Kantona Sarajevo, veza akt Koordinacije sindikata broj: 1437/22 od 16.9.2022. godine (zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći svim radnicima u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo) jer je Koordinacija sindikata 24.10.2022. godine dobila usmeni odgovor sa kojim nismo zadovoljni. Imajući u vidu da Vlada ima negativan stav po pitanju isplate pomoći u traženom iznosu, tražimo da Vlada Kantona Sarajevo razmotri mogućnost isplate pomoći eventualno u manjem iznosu jednako za sve radnike i da zauzme jasan stav te da nas o novom stavu obavijesti u pisanom obliku.

2. Zahtjev za nastavak pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plata u 2023. godini, u skladu sa dogovorom postignutim na sastanku održanom 24.10.2022. godine.

3. Zahtjev/urgenciju po pitanju pregovora oko zaključivanja/ispravke/dopune kolektivnih ugovora u djelatnostima kulture, komunalne privrede i zdravstva.

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se članovi Udruženja “Sindikat Univerziteta u Sarajevu” da mogu koristiti medicinske usluge u Poliklinici “SaNaSa” uz popust od 15%, osim za ljekarska uvjerenja, sanitarni nadzor, sve što se radi u opštoj i lokalnoj anesteziji i usluge koje su na akciji kao i na usluge koje za Davaoca usluga obavljaju druge medicinske kuće (npr. posebne laboratorije, analize isječaka, protetika i sl.). Usluge sa popustom mogu koristiti i članovi uže porodice (roditelji, bračni partneri i djeca).

Prilikom zakazivanja termina potrebno je naglasiti da je zaključen Ugovor između Poliklinike “SaNaSa” i Sindikata Univerziteta u Sarajevu za korištenje usluga uz navedeni popust.

Usluge se mogu koristit na sljedećim lokacijama:

 • Grbavička br. 74 Sarajevo, tel. 033/661-840,
 • Dr. Mustafe Pintola br. 31 Ilidža, tel. 033/763-763,
 • Jošanička br. 57 Vogošća, tel. 033/879-920.

O B A V J E Š T E NJ E

Sindikat Univerziteta u Sarajevu u koordinaciji sa još sedam sindikata SSSBiH Kantona Sarajevo su dana 16.09.2022. održali sastanak na kojem su usaglašeni stavovi i dostavljeni zahtjevi Vladi Kantona Sarajevo i to:

 • Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći, koju je 07.07.2022. Vlada Federacije BiH donijela uredbom o pomoći stanovništvu uslijed rasta potrošačkih cijena.
 • Zahtjev za otvaranje pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plaće u 2023. godini za radnike koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Koordinacija sindikata je dala rok Vladi Kantona Sarajevo da na dostavljene zahtjeve odgovori u roku od 7 dana.

Napominjemo da je Sindikat Univerziteta u Sarajevu samoinicijativno uputio zahtjeve Vladi Kantona Sarajevo i to:

 • Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći radnicima Univerziteta u Sarajevu dana 29.07.2022. i 08.09.2022.
 • Zahtjev za usklađivanje osnovice za obračun plaća radnicima Univerziteta u Sarajevu prema procentu inflacije dana 27.05.2022. i 08.09.2022.

Vlada Kantona Sarajevo do danas nije dostavila odgovor ni po jednom dostavljenom zahtjevu.

Saopćenje za javnost u vezi prednacrta Zakona o visokom obrazovanju KS

Sindikat Univerziteta u Sarajevu želi upoznati javnost o svojim stavovima po pitanju prednacrta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu, a koji se ogledaju u sljedećem:

 1. Prije svega, Sindikat Univerziteta u Sarajevu smatra da je prednacrt Zakona o visokom obrazovanju prenormiran, sadrži mnogo dijelova i članova, previše definicija i bespotrebnih pojmova, Univerzitet u Sarajevu i njegove fakultete svodi na administrativne jedinice, a ne kao institucije od posebnog značaja za društvenu zajednicu i pokretačku snagu razvoja države.
 2. Sindikat je stava da razlozi za donošenje ovakvog zakona nisu elaborirani, niti je obavljena detaljna analiza efekata primjene takvog zakona po pitanju poboljšanja nastavnog procesa, jačanja istraživačkih kapaciteta, postizanja odgovarajuće izvrsnosti,…
 3. Prednacrt Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, u svom suštinskom smislu, dovodi u nepovoljniji položaj Univerzitet u Sarajevu u odnosu na privatne univerzitete, kao i u odnosu na prethodne Zakone o visokom obrazovanju.
 4. Ovakav Zakon pogoduje više privatnim univerzitetima nego Univerzitetu u Sarajevu kroz nametanje strožijih kriterija za Univerzitet u Sarajevu u odnosu na privatne univerzitete.
 5. Prečesto donošenje novih zakona o visokom obrazovanju, bez jasnih potreba i definiranih ciljeva, dovodi nastavno osoblje u stalnu neizvjesnost po pitanju ispunjenja „nanovo“ definiranih uvjeta za napredovanje i zadržavanje postojećeg naučnonastavnog statusa.
 6. Sindikat ne podržava podešavanje vremenskog okvira unutar kojeg se namjerava usvajati ovako važan zakon sa periodom predizborne kampanje.
 7. Sufinansiranje razvoja naučnoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada ne smije biti podjednak za Univerzitet u Sarajevu i privatne univerzitete jer se na ovaj način direktno diskriminira Univerzitet u Sarajevu, čime se pokazuje nerazumijevanje šireg društvenog značaja koji Univerzitet u Sarajevu ima za društvo i državu.
 8. Sindikat UNSA se protivi osnivanju Vijeća za visoko obrazovanje i nauku jer je zakonom predviđeno da to tijelo preuzme sve važne nadležnosti Senata i Vijeća organizacionih jedinica po pitanju nastavne i naučne djelatnosti. Navedeno Vijeće za visoko obrazovanje i nauku nema odgovarajući kapacitet da odgovori zadacima koji mu se stavljaju u nadležnost. Uloga ovog Vijeća je isuviše detaljno razrađena i povezana sa brojnim procesima u visokom obrazovanju (npr. definisanje naučnih oblasti, osnivanje katedri, fakulteta, univerziteta!, itd.) da je gotovo nemoguće da bi djelovanje ovog Vijeća zaista ostalo na savjetodavnoj ulozi.
 9. Zakon o visokom obrazovanju treba da bude usmjeren ka jačanju Univerziteta u Sarajevu kroz jačanje njegove kadrovske i istraživačke strukture te jačanja Univerzitetskog izdavaštva.
 10. Prednacrt zakona na prvi pogled izgleda kao progresivan po pitanju autonomije Univerziteta u Sarajevu i Vijeća fakulteta, a suštinski se njime u cijelosti ruši autonomija Vijeća fakulteta i oduzimaju mu se sve nadležnosti kao tijelu koje treba odlučivati po svim pitanjima iz nastavnog procesa i naučne djelatnosti za određenu oblast. Duh Zakona je prožet idejom „autokratija pod velom autonomije Univerziteta“ gdje se previše moći koncentrira u jednoj osobi.
 11. Predloženim prednacrtom zakona ugrožavaju se akademske slobode nastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu, ruši se integritet i dignitet nastavničkog zvanja i njegova važnost u društvu, kao i doprinos u razvoju društvene zajednice.
 12. Diskriminatoran odnos u pogledu ustrojstva Senata Univerziteta u Sarajevu, gdje se Rektoratu, kao organizacionoj jedinici na kojoj se ne odvija nastavni i naučni process, daje pravo da ima 7 članova Senata, za razliku od svih ostalih organizacionih jedinica (fakulteti, akademije, institute) koji imaju samo jednog člana, iako neki fakulteti imaju između 100 i 200 članova svoga Vijeća.