Štrajk na Univerzitetu u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu smatra da su stečeni svi uvjeti za pokretanje štrajka i da bi početak štrajka trebao da bude zadnji dan odvijanja nastave na većini visokoškolskih institucija Univerziteta u Sarajevu, odnosno oko prvog juna o.g.

Sarajevo, 30.4.2009.

Štrajk na Univerzitetu u Sarajevu 

Na sjednici Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu održanog dana 29.04.2008 god. razmotrena je ponovo statusna problematika zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu i konstatirano je da ne postoji želja Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva obrazovanja i nauke za uspostavljanje dijaloga razuma i povjerenja. Na sve naše dosadašnje napore, Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja i nauke jednostavno nije željelo da odgovori pismeno.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu smatra da su stečeni svi uvjeti za pokretanje štrajka i da bi početak štrajka trebao da bude zadnji dan odvijanja nastave na većini visokoškolskih institucija Univerziteta u Sarajevu, odnosno oko prvog juna o.g. Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu traži od Vlade Kantona Sarajevo sljedeće: 

  1. Vrednovanje plaća zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu treba da se usuglasi sa zaposlenim u kantonalnim službama i to na način da plaća redovnog profesora bude jednaka plaći ministra u Vladi Kantona Sarajevo sa svim standardnim dodacima, pa naniže. 
  2. Regres, otpremnine i ostala prava treba da budu dostupna i zaposlenim na Univerzitetu u Sarajevu na isti način kao što su dostupna zaposlenim u kantonalnim službama. 
  3. Odmah pristupiti završnim pregovorima za potpisivanje Kolektivnog ugovora sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu (prije oko 700 dana su definirana osnove Kolektivnog ugovora sa Ministarstvom obrazovanja i nauke). 
  4. Pod hitno početi sa primjenom Zakona o visokom obrazovanju koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo i uspostaviti zavisnost u primjeni kriterija za napredovanje  akademskih građana sa raspoloživim budžetskim sredstvima za stvaranje uvjeta za ispunjenje kriterija za napredovanje (kotizacije, nabavka literature, troškovi odlaska na simpozije itd.)    

Svi zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu koji smatraju da su zahtjevi Sindikata Univerziteta u Sarajevu i njihovi zahtjevi treba da se svojim potpisom izjasne da podržavaju štrajk i sve posljedice koje proizlaze iz tog čina (Formular: Saglasnost za pristupanje štrajku na Univerzitetu u Sarajevu). 

Predsjednik Sindikat Univerziteta u Sarajevu 

Prof. Dr Berko Zečević