Započeti pregovori između Vlade KS i predstavnicima osam sindikata

Predstavnici Sindikata Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Jasmin Velagić i prof. dr. Amir Zahirović, su zajedno sa predstavnicima sindikata uposlenika koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo, dana 01.12.2021. započeli pregovore sa Vladom Kantona Sarajevo a u vezi povečanja osnovice za isplatu plaća za navedene uposlenike.

Na sastanku je doneseno nekoliko zaključaka:

  • započeti su pregovori o osnovici za isplatu plaća,
  • nastavak pregovora je zakazan za srijedu 08.12.2021.,
  • određen je vremenski okvir i krajnji rok za završetak pregovora, 21.12.2021.

Još jednom napominjemo da su predstavnici sindikata predložili da se osnovica za obračun plaća poveća za 27%, odnosno sa KM 315 na KM 400 s obzirom na značajan porast troškova života.

Neuspješni pregovori između šest Sindikata i Vlade Kantona Sarajevo

Shodno zahtjevu za početak pregovora u vezi utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2022. godini koji je u ime šest sindikata (SSOOiO FBiH – KO KS, SSVOONK BiH – KO KS, SSDSiNuODSSViJU u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikat policije KS, Sindikat UNSA i SSDSiN KS) dostavljen premijeru Kantona Sarajevo par sedmica ranije, dogovoren je pregovarački sastanak između navedenih strana.

Na sastanku predstavnika šest sindikata i Vlade Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Edinom Fortom održanom 09.11.2021. nakon iznešenih argumenata s obje strane nije postignut dogovor u vezi povećanja osnovice za obračun plaće uz prijedlog predstavnika Vlade da se pregovori nastave kroz mjesec dana. Predstavnici Sindikata su odbili navedeni prijedlog te su najavili da će se za povećanje osnovice boriti na druge načine, uključujući proteste i štrajk. Istaknuto je da početak protesta ili štrajka ovisi o odlučnosti i dogovoru sindikata odnosno o njihovom združenom djelovanju, ali i raspoloženju pripadajućeg članstva da se podrže navedeni prijedlozi.

Predmet neslaganja je bila sama stopa povećanja osnovice za obračun plaća. S jedne strane ispred Sindikata je predloženo da se osnovica za obračun poveća za 27% uz obrazloženje da je Budžet KS u prethodnim godinama znatno uvećan, a da se istovremeno to ni u najmanjoj mjeri nije odrazilo na plate u javnom sektoru. Na drugoj strani Vlada KS na čelu s premijerom je ostala pri stavu da se plate za sada neće uvećavati kao i da je Kanton Sarajevo u podređenom položaju po ovom pitanju. Ujedno je dodao i da Vlada KS vodi paralelan proces koji se tiče povećanja osnovice za obračun i to u vidu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona i pripadnostima javnih prihoda te da bi ukidanje pondera KS podrazumijevalo smanjenje budžeta Kantona za 80 do 100 miliona KM.

Predstavnici Sindikata se nisu složili sa izlaganjem premijera te je konstatovano da osnovicu za obračun plata treba odmah povećati za 27%, a zatim ukoliko dođe do smanjenja prihoda po osnovu pondera proporcionalno smanjivati, a ne obratno kako je predloženo od strane vladinih predstavnika.