Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2009 god.

Izjava Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu po pitanju Nacrta budžeta Kantona Sarajevo za 2009 god.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je dana 12.03.2009 god. razmatrao Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2009 god., a posebno dio koji se odnosi na finansiranje visokoškolskih institucija.

U obrazloženju nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2009 god. se navodi da će sredstva za visoko obrazovanje biti umanjena za 18%, odnosno za 12.496.600 KM.

Dalje se navodi da to ”… znači da se visokoškolskim ustanovama iz ovih sredstava ne mogu doznačiti sredstva za isplatu plaća i naknada u skladu sa zakonskim propisima (Odluka Vlade Kantona o koeficijentima za obračun plaća zaposlenih na visokoškolskim ustanovama), sredstava za naknade angažovanim nastavnicima i asistentima-spoljnim saradnicima, kao i sredstva za minimalne materijalne troškove neophodne za odvijanje nastavno-naučnog procesa…”.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu u potpunosti podržava napore Vlade Kantona Sarajevo da se ublaže negativni efekti recesije privrede kod nas na živote svih žitelja Kantona Sarajevo, ali samo pod uvjetom da teret recesije bude ravnomjerno raspoređen na sve korisnike budžeta Kantona Sarajevo.

Do smanjenja plaća zaposlenih na visokoškolskim ustanovama može doći samo kada se izvrši potpuno usklađivanje koeficijenata radnih mjesta prema složenosti i odgovornosti i kada vrijednost boda bude ista za sve korisnike budžeta. Usklađivanje koeficijenata prema odluci Vlade Kantona za obračun plaća zaposlenih na visokoškolskim ustanovama od septembra 2006 je trajalo samo dva mjeseca i tada je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo od 12.11.2007 god., a objavljene u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj. 35/07 povećala koeficijente  zaposlenim u Kantonalnim službama, osnovno i srednjem obrazovanju. Time su uspostavljene značajne razlike u vrednovanju poslova iste stručne spreme između svih učesnika u budžetskom finansiranju zaposlenih u obrazovnom ciklusu i u Kantonalnim službama, a najslabije su ponovo vrednovani zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu. Potpuno je neprihvatljiva pozicija asistenata (oko 420 zaposlenih) i viših asistenata (oko 300 zaposlenih), a posebno zaposlenih u stručnim službama sa VSS spremom, jer su za jedan ili više platnih razreda niže plaćeni nego zaposleni u Kantonalnim organima i ostalim vidovima obrazovanja. Ta razlika je godišnje od 873 KM (NK i NSS namještenik) do čak 1.872 KM (Viši asistenti, asistenti, Šef studentske službe,Šef računovodstva, Šef pravne službe, zaposleni sa Visokom stručnom spremom itd.). Zaposleni sa VSS spremom na Univerzitetu su manje plaćeni od zaposlenih sa VS spremom u ostalim oblicima obrazovanja i u kantonalnim službama. Time je zaposlenim na Univerzitetu (viši asistenti, asistenti, VSS, VS, VK, SSS,NS) manje uplaćeno za više od 3.000.000 KM za prošlu godinu. Sindikat Univerziteta u Sarajevu, a i sve strukture Univerziteta su podržali proces dalje transformacije Univerziteta u Sarajevu u integrirani Univerzitet i u skladu sa tim  i racionalnije korištenje nastavnih i naučnih resursa Univerziteta. Angažovanje nastavnika i asistenta-spoljnih saradnika je često rezultat odluke Ministarstva obrazovanja i nauke o zabrani zapošljavanja na Univerzitetu, a drugi dio je rezultat posljedica ratnih dešavanja na prostorima Bosne i Hercegovine, a što je rezultiralo odlaskom značajnog broja profesora Univerziteta u inostranstvo i slabljenje kadrovske baze za pojedine naučne oblasti. Logično, postoji i dio nastavnika i asistenata koji se mogu angažirati iz unutrašnjih rezervi, ali to će biti regulirano po donošenju novog Statuta Univerziteta. Smanjenjem sredstava za nastavnike i asistente-spoljne saradnike će na mnogim Fakultetima i Akademija izazvati potpunu blokadu nastavnog procesa.

Termin „sredstva za minimalne materijalne troškove neophodne za odvijanje nastavno-naučnog procesa“ je potpuno nejasan za procesu edukacije na visokoškolskim institucijama i izvanredan je alibi za Ministarstvo obrazovanja i nauke da proizvoljno tumači taj veoma važan segment za bazično funkcioniranje nastavnog procesa. Razumljiv je termin „materijalna sredstva za osnovno odvijanje nastavno-naučnog procesa“ jer to znači da studenti i nastavno osoblje treba da imaju tople učionice u zimskom periodu, da postoje osnovne edukacione laboratorije, da se mogu nabaviti potrošni materijali, da studenti i zaposleni na Univerzitetu mogu koristiti toalete, da se može imati pristup Internetu na Univerzitetu, da se mogu kupiti dio knjiga za biblioteke na visokoškolskim ustanovama itd. Bez toga nema provođenja Bolonjskog procesa, nema primjene Zakona o visokom obrazovanju i okvirnog zakona o visokom obrazovanju.

Zaposleni na Univerzitetu imaju obavezu prema studentima i njihovim roditeljima da u procesu edukacije koriste znanja i opremu koja će omogućiti mladima da se osposobe za život, da budu sutra pokretači napretka naše zemlje u cjelini i da budu ravnopravni učesnici u svjetskom globalnom sistemu.

Centralno odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu želi da do promjena dođe razgovorima i borbom argumenta i svi dosadašnji potezi i ponašanja su bili u duhu akademske tradicije. Ako to ne bude moguće u ovom značajnom trenutku smatramo da treba koristiti i druga zakonska sredstva kao što je štrajk na Fakultetima i Univerzitetu.

Sarajevo, 12.03.2009. god.

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

prof. dr. Berko Zečević

Printaj objavu Printaj objavu