Stavovi Sindikata Univerziteta u Sarajevu u vezi Prijedloga autentičnog tumačenja člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici, održanoj 18.06.2019. godine, razmatrao tekst Prijedloga autentičnog tumačenja člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju i donio zaključke u vezi njegovog sadržaja, koji su upućeni Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i svim zastupnicima u Skupštini KS. Dopis u PDF formatu možete pogledati OVDJE.

Stavovi SUNSA vezani za nepoštivanje Zakona o VO, Kolektivnog ugovora i Standarda i normativa za djelatnost visokog obrazovanja na području KS

Dana 18.04.2019. godine, ma ime Predsjedavajućeg Skupštine KS (broj 132-04/19), Premijera Vlade KS (broj 133-04/19) i Ministrice za obrazovanje, nauku i mlade KS (broj 134-04/19), upućeni su dopisi u kojem su dati stavovi Sindikata Univerziteta u Sarajevo vezani za nepoštivanje odredbi Zakona o visokom obrazovanju, Kolektivnog ugovora i Standarda i normativa za djelatnost visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo. Dopise u PDF formatu možete pogledati na brojevima dopisa u zavisnosti kome je upućen.

Saopćenje SUNSA: Podrška Ministarstvu obrazovanja, nauke i mlade Kantona Sarajevo na čelu sa ministricom Zinetom Bogunić

Saopćenje Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) ovim putem želi da iskaže punu podršku Ministarstvu obrazovanja, nauke i mlade Kantona Sarajevo na čelu sa ministricom Zinetom Bogunić u dosljednom poštivanju Kolektivnog ugovora i refromskim procesima u oblasti visokog obrazovanja i nauke.

Read more

Danas isplata plata na UNSA

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo danas će isplatiti plate za sve uposlene u visokoškolskom obrazovanju. Ovo je prva isplata plata ovom sektoru od njihovog uvođenja u sistem trezorskog poslovanja i, kako su naglasili iz resornog ministarstva, one će biti isplaćene pet dana ranije od planiranog roka.

Read more

Izvještaj sa sastanka održanog dana 11.01.2019. god. u zgradi institucija Kantonu Sarajevo

Dana 11.01.2019. godine u 9:00 sati održan je sastanak u Kantonu Sarajevo u vezi budžeta UNSA i načina implementacije Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA.
Pored predstavnika Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu (CO SUNSA), sastanku su prisustvovali predsjedavajući Skupštine KS, ministrica obrazovanja i nauke, ministar financija, pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku, dva stručna saradnika iz ministarstva financija, prorektori za financije i nastavu i voditelj financijskog sektora UNSA. 

Read more