Izvještaj sa sastanka održanog dana 11.01.2019. god. u zgradi institucija Kantonu Sarajevo

Dana 11.01.2019. godine u 9:00 sati održan je sastanak u Kantonu Sarajevo u vezi budžeta UNSA i načina implementacije Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA.
Pored predstavnika Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu (CO SUNSA), sastanku su prisustvovali predsjedavajući Skupštine KS, ministrica obrazovanja i nauke, ministar financija, pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku, dva stručna saradnika iz ministarstva financija, prorektori za financije i nastavu i voditelj financijskog sektora UNSA. 


Na sastanku su razmatrane sljedeće stavke:

  1.  Isplata plaća po Kolektivnom ugovoru, tačnije januarske plaće.
  2.  Donošenje Pravilnika neophodnih za isplatu plaća po Kolektivnom ugovoru.
  3. Iznosi materijalnih troškova u budžetu KS, kao i iznos namijenjen za rad nastavnika i saradnika preko optimalnog opterećenja.

  1. U sklopu prve tačke, predsjedavajući Skupštine KS, g. Elmedin Konaković, je postavio pitanje načina isplate januarske plaće, te ponudio dvije opcije: a) da se isplati po istom principu kao i ranije, a da se razlika isplati kasnije,  b) da se isplati po Kolektivnom ugovoru, ali da kasni 7-10 dana zbog donošenja neophodnih Pravilnika, potpisivanja pojedinačnih ugovora o radu sa svakim uposlenikom na UNSA, usvajanja budžeta KS do 31.01.2019. godine i postupka kojeg treba provesti u Ministarstvu financija da bi se isplaćivale plaće. Naravno pitanje je postavljeno direktno Sindikatu, kao potpisniku Kolektivnog ugovora. Kao predsjednik sindikata prenio sam stav da CO SUNSA insistira na dosljednoj primjeni Kolektivnog ugovora i da od 1.01.2019. ne postoji zakonska osnova za isplatu plaća na bilo koji način, osim u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Sve prisutne strane su prihvatile naš stav i zaključak je da se ide na tu opciju. Ovaj način je po našem mišljenju najbolji, jer će se njime ubrzati procesi i konačno ispuniti svi uvjeti za prelazak na trezor, integraciju i primjenu Kolektivnog ugovora.
  2. Što se tiče Pravilnika, dogovoreno je da će se usvojiti do 25.01.2019. godine i dostaviti ministarstvu i Upravnom odboru na saglasnost, odnosno usvajanje, kao i sindikatu na davanje mišljenja o usklađenosti sa Kolektivnim ugovorom. Od 1.02.2019. bi se prešlo na trezor, odmah nakon planiranog usvajanja budžeta KS. Ugovori o radu bi se potpisali sa svim uposlenicima, a da bi se ovaj proces značajno ubrzao, Rektor će prenijeti ovlasti da svaki dekan ili direktor instituta potpiše ugovore o radu sa svojim zaposlenicima. Ukoliko Pravilnici i budu imali nekih manjkavosti, Ministarstvo će dati samo privremenu saglasnost na 2-3 mjeseca, kako bi se mogle plaće normalno isplaćivati po Kolektivnom ugovoru, a u međuvremenu bi se pravilnici poboljšali i otklonili svi njihovi nedostaci.
  3. Iznosi materijalnih troškova će se povećati u budžetu KS u odnosu na Nacrt budžeta. Također, iz ministarstva obrazovanja i nauke je istaknuto da će se svakom fakultetu doznačiti po 1% od ukupnog budžeta pojedine organizacione jedinice za finansiranje rada preko optimalnog opterećenja. Mi smo, kao predstavnici SUNSA, istakli da je duh kolektivnog ugovora da nastavnici i saradnici više bave naučnim radom, a da se smanji broj sati za držanje nastave, odnosno da je 5 sati max. opterećenje, a 20 sati je propisano Kolektivnim ugovorom za bavljenje naučnoistraživačkim radom. Znači, ako je ukupni budžet za neku organizacionu jedinicu 6.000.000,00 KM, tada ta jedinica dobiva 60.000,00 KM iz budžeta za tu svrhu, a iz vlastitih sredstava će moći povećati plaće, neovisno o opterećenju.

   Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Jasmin Velagić