Saopćenje SUNSA: Podrška Ministarstvu obrazovanja, nauke i mlade Kantona Sarajevo na čelu sa ministricom Zinetom Bogunić

Saopćenje Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) ovim putem želi da iskaže punu podršku Ministarstvu obrazovanja, nauke i mlade Kantona Sarajevo na čelu sa ministricom Zinetom Bogunić u dosljednom poštivanju Kolektivnog ugovora i refromskim procesima u oblasti visokog obrazovanja i nauke.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da Univerzitet u Sarajevu, u proteklih nekoliko mjeseci prolazi kroz najvažniji proces od svog osnivanja, integraciju 30 fakulteta i naučnih instituta u jedno pravno lice, prelazak na trezorski način poslovanja i primjenu prvog Kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja i nauke za više od 2700 uposlenika u historiji ove najstarije i najznačajnije visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini.

U ovim iznimno važnim ali i složenim procesima, Sindikat Univerziteta u Sarajevu želi istaći izuzetno visok stupanj suradnje i profesionalnog pristupa ministrice Bogunić, koja sve procese koji se nalaze pod okriljem resora na čijem je čelu koordinira, nadgleda i usmjerava sa ciljem postizanja najboljih mogućih rezultata, poštujući načela nauke i struke, a posebno imajući u vidu značaj zaštite i poštivanja prava uposlenika najstarijeg Univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Posebno želimo istaći nesebično zalaganje ministrice u provođenju brojnih reformskih procesa iz oblasti visokog obrazovanja i nauke, kao i predanost u stvaranju što boljih uvjeta za efikasnu i dosljednu primjenu odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke. 

Centralni odbor Sindikata UNSA

Printaj objavu Printaj objavu